Українською | English
usaid banner

Слово редактора

Головний редактор

Головний редактор

Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Керівник Київського кардіоревматологічного міського центру, Голова Київського міського товариства терапевтів, Віце-президент Української асоціації кардіологів, Член Президії товариств кардіологів та ревматологів України, Член Європейської асоціації кардіологів, Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор

Катерина Миколаївна Амосова

Головний редактор

Шеф-редактор

Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Завідувач кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Науковий керівник міського центру хірургії на базі Олександрівської ЦМКЛ м. Києва, Президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, Президент асоціації хірургів-гепатологів України, Член Європейської асоціації хірургів, Член правління Європейської асоціації судинних хірургів, доктор медичних наук, професор

Володимир Григорович Мішалов

 

Шановні колеги!

Наш журнал за час існування отримав визнання наукової медичної спільноти, посів гідне місце у світі медичного друкованого слова, дістав високу оцінку лікарів України за якість і повноту викладених у наукових статтях матеріалів. Журналу незмінно вдається з'єднувати глибину наукової розробки фундаментальних медичних проблем, гостроту і злободенність висвітлення сучасних проблем клінічної медицини. Журнал залучає на свої сторінки і відомих вчених, і шукає перспективних молодих дослідників, надаючи трибуну для обговорення проблем широкого науково-медичного кола і знайомлячи своїх читачів з новинками фахової літератури, що видається в Україні і за кордоном.

Географія авторів журналу – це один з показників визнання громадськістю (і не тільки української) авторитетності видання. Багато медичних науковців, які захистили дисертації різного рівня висловлюють щирі слова подяки журналу, що публікує їхні статті. До основних достоїнств журналу потрібно віднести не тільки його високий науковий рівень, а й відкритість до дискусії, доступність та оперативність публікації, що особливо важливо для активно працюючих авторів. Незважаючи на досягнуте, простір для розвитку журналу, а разом з ним і його авторів, – величезний.

ХХІ століття висуває нові вимоги до форм та оперативності подання матеріалу. Відомо, що наука не має меж, а лікар мусить застосовувати досягнення всієї світової медичної науки. Тому в окремій рубриці нашого журналу друкується найсвіжіша й доказово обґрунтована інформація світової медицини. Журнал орієнтований на лікаря-практика та його потреби. Ми надаємо перевагу клінічній доказовій базі, алгоритмам діагностики, лікування і профілактики, подаємо максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу.

До гостроактуальних тем медицини й охорони здоров'я належить збільшення відстані між досягненнями теоретичної науки та їх упровадженням у медичну практику, і один з аспектів цієї проблеми – недостатня інформованість лікарів. Тому наш журнал знайомить медичних працівників із новітніми досягненнями зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі кардіології, кардіохірургії, ангіології.

Особливість нашого журналу – увага до історії вітчизняної медицини та діяльності її видатних представників.

Ми вдячні всім, хто з нами співпрацює, і всім читачам за зацікавленість у нашому виданні. Ваша довіра – найкраща для нас нагорода!

 

Слава Україні!

 

Головний редактор, проф. К. М. Амосова
Шеф-редактор, проф. В. Г. Мішалов

 


Про журнал

Авторитетний журнал кардіологів і серцево-судинних хірургів України.


        

Детальніше

Актуальні проблеми

Ґрунтовне висвітлення актуальних проблем фундаментальної та клінічної кардіології, серцево-судинної хірургії, показ сучасних методів діагностики і лікування серцево-судинних хвороб, інформація про препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, публікація міжнародних стандартів діагностики і лікування.

Детальніше


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України (Департаментом атестації кадрів МОН України) та включений до наукометричних системах Science Index та Google Scholar.

Детальніше


Журнали видавничої групи «ВІТ-А-ПОЛ»

У взаємодії з провідними науково-освітніми медичними закладами України, професійними лікарськими об'єднаннями засновані, виходять у світ відомі та авторитетні спеціалізовані науково-практичні журнали:


Контактна інформація

ВІТ-А-ПОЛ видавнича група

ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»,
01030, Київ, вул. М. Коцюбинського, 8-а
Тел.: (044) 465-30-83, 278-46-69, 309-69-13
Факс: (044) 465-30-83

Завідувач секретаріату науково-практичних журналів
Ольга Миколаївна Берник
Тел.: (044) 465-30-83
Електронна пошта: journals@au.moc.lopativ

(Адреса електронної пошти захищена від спаму; її потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)

 

Додаткові контакти

Директор
Андрій Володимирович Поліщук

Фінансовий директор
Тая Петрівна Чечель
тел.: (044) 309-69-13
Електронна пошта: taisa.chechel@moc.liamg

(Адреси електронної пошти захищені від спаму; їх потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»