DOI: https://doi.org/10.30978/HV2019-1-5

Методика лікування хворих із нереконструктабельною хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок із застосуванням аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин

N. Yu. Litvinova, V. A. Chernyak, O. I. Kefeli‑Yanovska, D. E. Dybenko

Анотація


Поширеність захворювань периферичних артерій становить 3 — 10 % у загальній популяції та 15 — 20 % серед осіб віком понад 70 років. Ці захворювання уражують 27 млн осіб в Європі та США. Щорічна кількість нових випадків критичної ішемії нижніх кінцівок становить від 500 до 1000 випадків на 1 млн населення, з вищим рівнем серед пацієнтів з діабетом.

Мета роботи — поліпшити результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом розробки і впровадження методики аутологічної трансплантації мультипотентних стовбурових мезенхімальних стромальних клітин.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі клінічних центрів кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця — відділення судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та відділення судинної хірургії Головного військового госпіталю МО України. Дизайн дослідження: 1‑й період — скринінговий, 2‑й період — рандомізація та розподіл хворих по групах лікування, 3‑й період — лікування, 4‑й період — спостереження (3 роки). Забір підшкірно‑жирової клітковини, культивування і пересадку автологічних мезенхімальних стовбурових клітин за запропонованою нами методикою проведено 41 пацієнту.

Результати та обговорення. Частота збереження нижньої кінцівки у пацієнтів, яким вводили стовбурові клітини з адипоцитів (СКА), була статистично значущо більшою, ніж у пацієнтів, котрим застосовували інші види терапії, та становила 82 % через три роки спостереження.

Висновки. Терапевтичний механізм дії СКА, досліджений на тваринних моделях та у пацієнтів, переважно полягає в тому, що ріст судин відбувається в ішемічній кінцівці, можливо, внаслідок взаємодії локальних судинних і запальних клітин та ін’єктованих СКА. У групі пацієнтів, які отримували цей вид терапії, відзначено меншу частоту ампутацій, ніж у групах, в яких її не отримували.


Ключові слова


критична ішемія нижніх кінцівок; захворювання периферичних артерій; стовбурові клітини з адипоцитів; ангіогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Efymenko AYu. Vlyianye vozrasta na anhyogennye svoistva mezenkhymalnykh stvolovykh kletok zhyrovoi tkany. Kletochnaya transplntologiya I tkanevaya inzheneririya (Russian). 2011;6(3):48‑57.

Blecha MJ. Critical limb ischemia. The Surgical Clinics of North America. 2013;N 4 (93):789‑812. doi: 10.1016/j.suc.2013.04.006

Critical Limb Ischemia. CRC Press, 2009:352.

Diehm N et al. Chronic critical limb ischemia: European experiences. Journal of Cardiovascular Surgery. 2009;50(5):647‑653. doi: 10.1016/j.scr.2016.12.001

Gresele P, Migliacci R. The peripheral arterial disease subgroup in the CHARISMA trial: does it tell us anything new?. European Heart Journal. 2009;N 2 (30):131‑132. Doi:10.1093/eurheartj/ehn565

Harris M, Taylor G. Medical statistics made easy. Scion Publishing Ltd.; 3rd edition‑ 2014:128. ISBN‑13: 978‑1907904035

Hirsch AT et al. ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): executive summary a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vas. Journal of the American College of Cardiology. 2006;N 6 (47):1239‑1312. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.174526

Petrie A, Sabin C. Medical statistics at a glance. 2nd ed. Wiley‑Blackwell, 2013:122. ISBN: 978‑1‑405‑18051‑1

Tendera M et al. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatm. European Heart Journal. 2011;N 22 (32):2851‑2906.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020