DOI: https://doi.org/10.30978/HV2019-1-13

Вплив терапії вторинного гіперпаратиреозу на показники пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією

K. M. Amosova, O. I. Nishkumay, K. P. Lazarieva, G. V. Mostbauer, P. A. Lazariev, Yu. V. Rudenko

Анотація


Мета роботи — оцінити вплив терапії вторинного гіперпаратиреозу на тлі дефіциту/недостатності 25(OH) вітаміну D на показники центрального артеріального тиску (АТ) і пульсової хвилі, мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнток похилого віку з контрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали і методи. У дослідження залучено 44 жінки середнього віку (69,04 ± 0,72) року з АГ ІІ стадії 2‑го ступеня (основ­на група) та 30 практично здорових пацієнток (контрольна група) середнього віку (69,3 ± 1,21) року. Тривалість постменопаузального періоду в основній групі становила в середньому (18,40 ± 0,85) року, в контрольній — (19,40 ± 1,18) року (p > 0,05). На час рандомізації АГ була контрольованою, пацієнти отримували антигіпертензивну терапію — фіксовану комбінацію дигідропіридинового блокатора кальцієвих каналів та тіазидного діуретика («Арифам», Servier, Франція) в дозі 5 мг/1,5 мг або 10 мг/1,5 мг (рівень цільового АТ < 140/90 мм рт. ст.). Усім пацієнткам основної групи призначали з метою корекції недостатності/дефіциту 25(OH) вітаміну D препарати вітаміну D у добовій дозі 3000 — 4000 МО та осеїн‑гідроксіапатитову сполуку в дозі 830 мг (осеїну 291 мг, до складу якого входять неколагенові пептиди і протеїни (75 мг) та колагени (216 мг); гідроксиапатиту 444 мг, до складу якого входять кальцій (178 мг) та фосфор (82 мг) («Остеогенон», «П’єр Фабр Медикамент Продакшн», Франція)) по 2 таблетки двічі на добу протягом 6 міс. Через 6 міс лікування пацієнток основної групи розподілили на дві підгрупи. У 1‑й підгрупі 18 пацієнток безперервно отримували призначену терапію, у 2‑й підгрупі па­цієнтки (n = 21) не виконували рекомендацій із корекції порушення метаболізму вітаміну D. Усім пацієнткам проведено загальноклінічне та лабораторне обстеження, моніторування АТ та ехокардіографію. Параметри центральної гемодинаміки та жорсткості стінки артерій вимірювали за допомогою приладу SphygmoCor (AtCor Medical, Австралія) з визначенням центрального АТ, тиску аугментації (АР), індексу аугментації (AІx), зокрема нормалізованому для частоти пульсу 75 за 1 хв (AIx75), тиску ампліфікації (PPampl), каротидно‑радіальної (ШППХКР) і каротидно‑феморальної (ШППХКФ) швидкості поширення пульсової хвилі. Мінеральну щільність кісткової тканини досліджували на апараті Hologic Discovery. Для оцінки показника якості кісткової тканини (Trabecular Bone Score, TBS) використовували методику TBS iNsight, розроблену компанією Med‑Imaps (Франція).

Результати та обговорення. У пацієнток основної групи виявлено статистично значуще збільшення АР, АІх, АІх75 на 37,7, 57,5 та 58,2 % відповідно (р < 0,001), ШППХКР — на 31 %, ШППХКФ — на 32 % (всі р < 0,001) та зниження PPampl на 20,8 % (р < 0,001) порівняно з показниками контрольної групи на момент залучення в дослідження. При порівнянні показників апланаційної тонометрії у пацієнток 1‑ї підгрупи за відсутності суттєвих змін брахіального АТ і центрального АТ, статистично значущо знизились АР, AIx75 і PPampl на 18,0, 11,5 і 5,0 % відповідно (всі р < 0,05) порівняно з показниками 2‑ї підгрупи. Маркер ремоделювання кісткової тканини — пропептид проколагену I типу не зазнав змін в обох підгрупах, рівень 25(ОH) вітаміну D нормалізувався у 1‑й підгрупі, що супроводжувалося нормалізацією вмісту паратиреоїдного гормону та маркера резорбції b‑CTx. Мінеральна щільність кісткової тканини збільшилася на рівні шийки стегнової кістки у пацієнток 1‑ї підгрупи (р < 0,05).

Висновки. Гіпотензивна, гіполіпідемічна терапія разом із корекцією вторинного гіперпаратиреозу, недостатності/дефіциту 25(ОH) вітаміну D протягом 6 міс ефективніше впливала на показники жорсткості стінки артерії та структурно‑функ­ціо­нального стану кісткової тканини порівняно з терапією без препаратів вітаміну D та осеїн‑гідроксіапатитової сполуки у пацієнток з неускладненою АГ.

Ключові слова


артеріальна гіпертензія; остеопороз; жорсткість стінки артерій; мінеральна щільність кісткової тканини

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko VM, Kornatskyi VM. Problemy zdorovia i tryvalosti zhyttia v suchasnykh umovakh v Ukraini. Zdorovia natsii (Ukrainian). 2017;3 (44):28.

Abedin M, Tintut Y, Demer LL. Vascular calcification: mechanisms and clinical ramifications. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004;24:1161—1170. DOI:10.1161/01.ATV.0000133194.94939.42

Bagger YZ, Rasmussen HB. Link between cardiovascular disease and osteoporosis in postmenopausal women: serum lipids or atherosclerosis per se?. Osteoporosis Int. 2000;(18):505‑512. doi: 10.1007/s00198‑006‑0255‑2

Cecelja M, Jiang B, Bevan L et al. Arterial stiffening relates to arterial calcification but not to noncalcified atheroma in women. JACC. 2011;57 (13):1480—1485. doi: 10.1016/j.jacc.2010.09.079

Demer LL, Tintut Y. Vascular calcification: pathobiology of a multifaceted disease. Circulation. 2008;(117):2938—2948. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.743161.

Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA — 2017. HYP.0000000000000065

Harvey A, Montezano AC, Lopes RA et al. Vascular fibrosis in aging and hypertension: molecular mechanisms and clinical implications. Can J Cardiol. 2016;32:659‑668. DOI: 10.1016/j.cjca.2016.02.070

Hofbauer LC, Brueck CC. Vascular calcification and osteoporosis‑ from clinical observation towards molecular understading. Osteoporosis Int. 2007;18:251‑259. DOI:10.1007/s00198‑006‑0282‑z

Hsu YH, Veners SA, Terwedow HA et al. Relationof body composition, fat mass, end serum lipids to osteoporoticfractures end bone mineral density in Chinese men and women. Am J Clin Nutr. 2006;83(1):146‑154.

Jayesh Dalpatbhai Solanki, Hemant B. Mehta, Chinmay J. Shah. Aortic pulse wave velocity and augmentation index@75 measured by oscillometric pulse wave analysis in Gujarati nonhypertensives. Vascular Investigation and Therapy. 2018;2(1):50‑55. DOI: 10.4103/VIT.VIT_10_18

Nakao YM, Miyamoto Y, Higashi M. Sex differences in impact of coronary artery calcification to predict coronary artery disease. Heart. 2018;104 (13:1118‑1124. doi: 10.1136/heartjnl‑2017‑312151.

Kalra SS, Shanahan CM. Vascular calcification and hypertension:cause and effect. Ann Med. 2012;44 (suppl. 1). P. S85—92. doi: 10.3109/07853890.2012.660498.

Kanis JA, Burlet N, Cooper C et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women.Osteoporosis International. 2008;19:399‑428.

Kanis JA, Borgstrom F, Compston J et al SCOPE: a scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos. 2013;8:144. doi: 10.1007/s11657‑013‑0144‑1

Kalra S.S, Shanahan CM. Vascular calcification and hypertension:cause and effect. Ann Med. 2012 — Vol. (44) — P. 85 — 92. doi: 10.3109/07853890.2012.660498.

Kestenbaum B, Katz R, de Boer I et al. Vitamin D, parathyroid hormone, and cardiovascular events among older adults. J Am Coll Cardiol. 2011;58:1433—1441. doi: 10.1016/j.jacc.2011.03.069.

Lee JH, O`Keefe JH, Bell D et al. Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor?. JAmColl Cardiol. 2008;52:1949‑1956. doi: 10.1016/j.jacc.2008.08.050

Madhavan MV, Tarigopula M, Mintz GS et al. Coronary artery calcification pathogenesis and prognostic implications. JACC. 63 (17):1701—1711 DOI:10.1016/j.jacc.2014.01.017

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension. Hypertension. 2013;31:1281‑1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc

Mitchell G, Parise H, Benjamin E et al. Сhanges in arterial stiffness and wave reflection with advancing age in healthy men and women: the Framingham Heart Study. Hypertension. 2004;43:1239‑1245.

Pichler G1, Martinez F, Vicente A et al. Pulse pressure amplification and it`s determinants. Blood Press. 2016;25(1):21‑27. doi: 10.3109/08037051.2015.1090713.

Russo C, Jin Z, Palmieri V et al. Arterial stiffness andwave reflection: sex differences and relationship with left ventricular diastolic function. Hypertension. 2012;60:362‑368. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.191148

Sani FM, Sarji SA, Bilgen M. Quantitative ultrasound measurement of the calcaneus in Southeast Asian children with thalassemia: comparison with dual‑energy X‑ray absorptiometry. J Ultrasound Med. 2011;30(7):883‑894.

Segers P, Dries M, Kips J et al Amplification of the pressure pulse in the upper limb in healthy, middle‑aged men and women. Hypertension. 2009;54:414‑420. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.133009

Van Setten J, Isgum I, Smolonska J et al. Genome‑wide association study of coronary and aortic calcification implicates risk loci for coronary artery disease and myocardial infarction. Atherosclerosis. 2013;(228):400—405. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2013.02.039

Zuo J, Chang G, Tan I et al. Central aortic pressure improves prediction of cardiovascular events compared to peripheral blood pressure in short‑term follow‑up of a hypertensive cohort. Clin Exp Hypertens. 2018;6:1‑8. doi: 10.1080/10641963.2018.1557682
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020