DOI: https://doi.org/10.30978/HV201827

Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: що нового?

V. V. Lazoryshynets, K. V. Rudenko, O. A. Krykunov, A. O. Rusnak, O. M. Trembovetska, L. O. Nevmerzhytska, P. A. Danchenko

Анотація


Мета роботи — дослідити ефективність хірургічної септальної міектомії в пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП) та визначити її вплив на виживаність і якість життя.

Матеріали і методи. Дослідження охопило 118 послідовних симптоматичних пацієнтів з обструктивною формою ГКМП, яким було виконано розширену хірургічну міектомію із резекцією вторинних (патологічних) хорд та мобілізацією передньої і задньої груп папілярних м’язів. Оцінювали такі параметри у групі пацієнтів до та після хірургічного втручання: систолічний градієнт тиску (СГТ) на вихідному тракті лівого шлуночка, ступінь мітральної регургітації (МР), функціональний клас за NYHA, виживаність пацієнтів, а також основні післяопераційні ускладнення.

Результати та обговорення. Згідно з отриманими даними СГТ знизився з (93,6 ± 23,2) мм рт. ст. перед операцією до (19,7 ± 11,4) мм рт. ст. після лікування (р < 0,001). У 21 (17,8 %) пацієнта була МР помірного ступеня, у той час як до операції пацієнтів із помірною або вираженою МР було 101 (85,5 %) зі 118 (р < 0,001). Зі 118 хворих, 36 (30,5 %) з яких мали серцеву недостатність III — IV функціонального класу за NYHA перед операцією, у 115 (97,4 %) під час останньої оцінки був I — II функціональний клас (р < 0,001). Смертність становила 1,7 %. Зі 118 досліджуваних пацієнтів одному (0,8 %) імплантовано кардіовертер­дефібрилятор у післяопераційний період з метою запобігання раптовій смерті, у той час як 5 (4,2 %) пацієнтам імплантовано штучний водій ритму серця внаслідок повної післяопераційної атріовентрикулярної блокади.

Висновки. Хірургічна септальна міектомія за методикою професора П. Феррацці є золотим стандартом лікування пацієнтів із обструктивною формою ГКМП. Успішна комплексна хірургічна корекція ГКМП може бути здійснена лише кваліфікованим хірургом з досвідом реконструкції клапанних патологій та на базі експертного центру, де можливе проведення рутинного передопераційного МРТ­ або КТ­планування з обов’язковим інтраопераційним ехокардіографічним контролем.


Ключові слова


гіпертрофічна кардіоміопатія; септальна міектомія; вторинні хорди; мобілізація папілярних м’язів; серцева недостатність; раптова смерть

Повний текст:

PDF

Посилання


Boltwood CM. Jr, Chien W, Ports T. Ventricular tachycardia complicating alcohol septal ablation. N Engl J Med. 2004;351:1914-1915. DOI:10.1056/NEJM200410283511824

Cuoco FA, Spencer WH. 3rd, Fernandes VL et al. Implantable cardioverter-defibrillator therapy for primary prevention of sudden death after alcohol septal ablation of hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2008;52:1718-1723. DOI: 10.4330/wjc.v2.i9.289

Dearani JA, Ommen SR, Gersh BJ et al. Surgery insight: septal myectomy for obstructive hypertrophic cardiomyopathy ­— the Mayo Clinic experience. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2007;4:503-512. DOI: 10.1038/ncpcardio0965

Faber L, Seggewiss H, Gleichmann U. Percutaneous transluminal septal myocardial ablation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: results with respect to intraprocedural myocardial contrast echocardiography. Circulation. 1998;98:2415-2421. DOI: 10.1161/01.CIR.98.22.2415

Fifer MA, Sigwart U. Controversies in cardiovascular medicine. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy: alcohol septal ablation. Eur Heart J. 2011;32:1059-1064. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr013

Firoozi S, Elliott PM, Sharma S et al. Septal myotomy-myectomy and transcoronary septal alcohol ablation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. A comparison of clinical, haemodynamic and exercise outcomes. Eur Heart J. 2002;23:1617-1624. DOI:10.1053/euhj.2002.3285

Gersh BJ, Maron BJ, Bonow RO et al. 2011 ACCF/AHA Guideline for the Diagnosis and Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2011;58. P. e212–e260. DOI: 10.1161/CIR.0b013e318223e230

Gietzen FH, Leuner CJ, Obergassel L et al. Role of transcoronary ablation of septal hypertrophy in patients with hypertrophic cardiomyopathy, New York Heart Association functional class III or IV, and outflow obstruction only under provocable conditions. Circulation. 2002;106:454-459. DOI: 10.1136/hrt.2003.017509

Henein MY, O’Sullivan CA, Ramzy IS et al. Electromechanical left ventricular behavior after nonsurgical septal reduction in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 1999;34:1117-1122. DOI: 10.1016/S0735-1097(99)00332-0

Klues HG, Roberts WC, Maron BJ. Anomalous insertion of papillary muscle directly into anterior mitral leaflet in hypertrophic cardiomyopathy. Significance in producing left ventricular outflow obstruction. Circulation. 1991;84:1188-1197. DOI: 10.1161/01.CIR.84.3.1188

Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK et al. American College of Cardiology/European Society of Cardiology Clinical Expert Consensus Document on Hypertrophic Cardiomyopathy. A report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2003;42:1687-1713. DOI:10.1016/S0735-1097(03)00941-0

Maron BJ, Nishimura RA, Danielson GK. Pitfalls in clinical recognition and a novel operative approach for hypertrophic cardiomyopathy with severe outflow obstruction due to anomalous papillary muscle. Circulation. 1998;98:2505-2508. DOI: 10.1161/01.CIR.98.23.2505

Maron BJ, Spirito P, Shen WK et al. Implantable cardioverter-defibrillators and prevention of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Med Assoc. 2007;298:405-412. DOI:10.1001/jama.298.4.405

Maron BJ, Yacoub M, Dearani JA. Controversies in cardiovascular medicine. Benefits of surgery in obstructive hypertrophic cardiomyopathy: bring septal myectomy back for European patients. Eur Heart J. 2011;32:1055-1058. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr006

Maron MS, Olivotto I, Harrigan C et al. Mitral valve abnormalities identified by cardiovascular magnetic resonance represent a primary phenotypic expression of hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2011;124:40-47. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.985812

McIntosh CL, Maron BJ, Cannon RO. 3rd, Klues HG. Initial results of combined anterior mitral leaflet plication and ventricular septal myotomy-myectomy for relief of left ventricular outflow tract obstruction in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 1992;86. P. II-60-II-67. DOI:10.1016/0735-1097(96)00103-9

Minakata K, Dearani JA, Nishimura RA et al. Extended septal myectomy for hypertrophic obstructive cardiomyopathy with anomalous mitral papillary muscles or chordae. J Thorac Cardiovasc Surg. 2004;127:481-489. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2003.09.040

Noseworthy PA, Rosenberg MA, Fifer MA et al. Ventricular arrhythmia following alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2009;104:128-132. DOI: 10.1016/j.amjcard.2009.02.056

Roberts R, Sigwart U. Current concepts of the pathogenesis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2005;112:293-296. DOI: 10.1161/01.CIR.0000146788.30724.0A

Schoendube FA, Klues HG, Reith S et al. Long-term clinical and echocardiographic follow-up after surgical correction of hypertrophic obstructive cardiomyopathy with extended myectomy and reconstruction of the subvalvular mitral apparatus. Circulation. 1995;92. P. II122-II127. https://doi.org/10.1161/01.CIR.92.9.122

Sigwart U. Non-surgical myocardial reduction for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Lancet. 1995;346:211-214. DOI: 10.1016/S0140-6736(95)91267-3

Simon RD, Crawford FA. 3rd, Spencer WH. 3rd, Gold MR. Sustained ventricular tachycardia following alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Pacing Clin Electrophysiol. 2005;28:1354-1356. DOI: 10.1111/j.1540-8159.2005.00278.x

Spirito P, Bellone P, Harris KM et al. Magnitude of left ventricular hypertrophy and risk of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med. 2000;342:1778-1785. DOI: 10.1056/NEJM200006153422403

Spirito P, Maron BJ. Perspectives on the role of new treatment strategies in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 1999;33:1071-1075. DOI:10.1016/j.jacc.2015.01.019

Ten Cate FJ, Soliman OI, Michels M et al. Long-term outcome of alcohol septal ablation in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy: a word of caution. Circ Heart Fail. 2010;3:362-369. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.109.862359

Van der Lee C, Kofflard MJ, van Herwerden LA et al. Sustained improvement after combined anterior mitral leaflet extension and myectomy in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Circulation. 2003;108:2088-2092. DOI: 10.1161/01.CIR.0000092912.57140.14

Van der Lee C, ten Cate FJ, Geleijnse ML et al. Percutaneous versus surgical treatment for patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy and enlarged anterior mitral valve leaflets. Circulation. 2005;112:482-488. DOI: 10.1161/01.CIR.0000092912.57140.14

Van Dockum WG, Beek AM, ten Cate FJ et al. Early onset and progression of left ventricular remodeling after alcohol septal ablation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Circulation. 2005;111:2503-2508. DOI: 10.1161/01.CIR.0000165084.28065.01

Van Dockum WG, ten Cate FJ, ten Berg JM et al. Myocardial infarction after percutaneous transluminal septal myocardial ablation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: evaluation by contrast-enhanced magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol. 2004;43:27-34. DOI: 10.1016/j.jacc.2003.08.031

Woo A, Jedrzkiewicz S. The mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy: it’s a long story. Circulation. 2011;124:9-12. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.035568
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020