DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018246

Передопераційне планування допоміжного штучного кровообігу під час коронарного шунтування на серці, яке працює, на підставі прогнозування інтраопераційних ускладнень

O. O. Zhurba

Анотація


Мета роботи — поліпшити результати коронарного шунтування у хворих на ішемічну хворобу серця шляхом визначення показань до прямої реваскуляризації міокарда на серці, яке працює, в умовах паралельного кровообігу на підставі вивчення чинників ризику інтраопераційних ускладнень.

Матеріали і методи. Виконано ретроспективний аналіз історій хвороб 4068 пацієнтів, які у 2009 — 2013 рр. перенесли ізольоване коронарне шунтування на серці, яке працює, у відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби серця в Національному інституті серцево­судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. Проаналізовано клініко­анамнестичні дані та показники інструментальних досліджень.

Результати та обговорення. Розвиток післяопераційних ускладнень найчастіше пов’язаний з інтраопераційними — нестабільною гемодинамікою, порушеннями серцевого ритму, ішемією міокарда, кровотечами та тромбозом шунтів, які є причиною конверсії на екстрений штучний кровообіг (ШК). Екстрена конверсія погіршує результати оперативних втручань. Оптимальним шляхом запобігання їй є доопераційне планування з визначенням контингенту хворих з великим ризиком інтраопераційних ускладнень. Ретельне доопераційне обстеження дає змогу виявити потенційні предиктори інтраопераційних ускладнень, а їх комплексна оцінка — оптимізувати визначення показань до допоміжного ШК, що дасть можливість запобігти екстреній конверсії шляхом обґрунтованого планування оперативного втручання.

Висновки. Запропонована регресійна модель імовірності розвитку інтраопераційних ускладнень — дієва допомога під час прийняття рішення щодо застосування допоміжного ШК під час коронарного шунтування.

 


Ключові слова


коронарне шунтування на серці, яке працює; допоміжний штучний кровообіг; інтраопераційні ускладнення; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudenko AV, UrsulenkoVI, Kupchynskiy AV. Surgical revascularization of the myocardium on a working heart in patients with coronary heart disease (Russian). Pathology of blood circulation and cardiosurgery. 2006;1:21-25.

Rudenko AV, Ursulenko VI, Kupchynskiy AV. 10 000 Consecutive off Pump Coronary Artery Bypass Grafting Operations Performed in a Single Cardiac Surgery Clinic (Russian). Visnyk sertsevo-sudynnoyi khirurhiyi [Herald cardiovascular surgery]. 2016;1.

Tungusov DS, Chernov II, Urtaev RA et al. Coronary artery bypass grafting in elderly patients (Russian). Annals of surgery. 2012;2:51-56.

Legare J. F., Buth KJ, Hirsch GM. Conversion to on pump from OPCAB is associated with increased mortality: results from a randomized controlled trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2005;27:296-301.

Li Z, Amsterdam EA, Danielsen B et al. Intraoperative conversion from off-pump to on-pump coronary artery bypass is associated with increased 30-day hospital readmission. Ann Thorac Surg. 2014;98:16-22.

Lim J, Lee WY, Ra YJ et al. Analysis of Risk Factors for Conversion from Off-Pump to On-Pump Coronary Artery Bypass Graft. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2017;50:14-21 Available online: https:. doi.org/10.5090/kjtcs.2017.50.1.14

Mohammed F. Coronary artery bypass surgery with on-pump beating-heart technique. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2007;15:392-395.

Mujanović E, Bergsland J, Stanimirović-Mujanović S, Kabil E. Management of conversions to cardiopulmonary bypass in beating heart coronary surgery. Bosnian Journal Of Basic Medical Sciences. 2008;8 (3):266-269.

Mukherjee D, Ahmed K, Baig K et al. Conversion and safety in off-pump coronary artery bypass: a system failure that needs re-emphasis. Ann Thorac Surg. 2011;91:630-639.

Nashef SA.M., Roques F, Sharples LD et al. EuroSCOREII. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;41:734-745.

Novitzky D, Baltz JH, Hattler B et al. Outcomes after conversion in the Veterans Affairs randomized on versus off bypass trial. Ann Thorac Surg. 2011;92:2147-2154.

Online STS adult Cardiac Surgery Risk Calculator. Available on line: http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/.

Tabata M, Takanashi S, Horai T et al. Emergency conversion in off-pump coronary artery bypass grafting. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2006;5:555-559. Available online: www.icvts.org doi:10.1510/icvts.2006.128884

Ueki C, Sakaguchi G, Akimoto T et al. On-pump beating-heart technique is associated with lower morbidity and mortality following coronary artery bypass grafting: a meta-analysis. Eur J Cardiothorac Surg. 2016;50:813-821.
© Серце і судини, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019