Інформація про автора

Borkhalenko, Yu. A., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ, Україна

  • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
    Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6-місячного спостереження
    Анотація  PDF