Інформація про автора

Mikhaliev, K. O., ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київ, Україна

  • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
    Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6-місячного спостереження
    Анотація  PDF