Інформація про автора

Berezin, A. E., Запорізький державний медичний університет, Україна

 • № 4 (2018) - Оригінальні дослідження
  Прогностичне значення розчинного ST2 як предиктора пізнього ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST
  Анотація  PDF
 • № 1 (2019) - Огляди
  Фактор росту і диференціювання 15 — біомаркер несприятливого прогнозу при серцево‑судинних захворюваннях
  Анотація  PDF
 • № 2 (2019) - Оригінальні дослідження
  Роль однонуклеотидного поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO-синтази після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST
  Анотація  PDF
 • № 4 (2019) - Оригінальні дослідження
  Нова оригінальна шкала прогнозу несприятливих подій після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST
  Анотація  PDF