Нова оригінальна шкала прогнозу несприятливих подій після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST

Автор(и)

  • O. V. Petyunina ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4716-6433
  • M. P. Kopytsya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • A. E. Berezin Запорізький державний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0446-3999

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2019-4-18

Ключові слова:

інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST, клінічні події, біомаркерна модель, прогноз

Анотація

Мета роботи — визначити дискримінативну значущість нової оригінальної шкали прогнозування клінічних подій після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) у пацієнтів з успішною реваскуляризацією.

Матеріали і методи. Із загальної популяції пацієнтів зі STEMI (n = 268) у дослідження залучено 177 осіб, яким проведено успішну реваскуляризацію з використанням первинного перкутанного коронарного втручання. Кровотік крізь інфаркт‑залежну артерію відновлено на рівні TIMI III. При госпіталізації до стаціонару проводили клінічну оцінку хворих, коронарну ангіографію, ехокардіографію та допплерографію, визначали ступінь ризику за шкалами TIMI, SYNTAX та GRACE, рівень біомаркерів (циркулюючих та генетичних). Комбіновану кінцеву точку (серцево‑судинна смерть, зворотня стенокардія/інфаркт міокарда, повторно діагностовану серцеву недостатність та повторну госпіталізацію з серцево‑судиннх причин) оцінювали через 6 міс спостереження.

Результати та обговорення. Комбіновану серцеву точку відзначено у 75 (40,6 %) пацієнтів: повторно діагностовану серцеву недостатність — у 46 (26,0 %), серцево‑судинну смерть — у 12 (6,8 %), великі серцеві події (major adverse cardiac outcome (MACE)) — у 58 (32,8 %), повторну госпіталізацію із серцево‑судинних причин — у 17 (9,6 %). Відкоригований за тяжкістю коронарного атеросклерозу мультиваріантний лог‑регресійний аналіз показав, що генотип С786С гена eNOS, генотип Val66Met + Met66Met гена мозкового нейротрофічного фактора (brain‑derived neutrophic factor (BDNF)), генотип А1166С + C1166C гена рецептора до ангіотензину‑ІІ 1 типу (angiotensin‑II receptor type 1 (ATІІR1)), фактор, який інгібує макрофаги (macrophage inhibitory factor (MIF)), васкулоендотеліальний фактор росту‑А (vascular endothelial growth factor‑А (VEGF‑А)), розчинний супресор туморогенезу‑2 (soluble ST2 (sST2)) продемонстрували більш значущу прогностичну цінність порівняно зі стандартною моделлю. Моделі, які засновані на використанні 4 — 6 біомаркерів, мали переваги над заснованими на використанні 1 — 3 біомаркерів, щодо прогнозування комбінованої кінцевої точки (Log‑rank тест = 0,0341; відношення шансів — 0,4796; 95 % довірчий інтервал — 0,2430 — 0,9465). Розроблено модель прогнозу несприятливих подій, яка ґрунтується на наявності генотипів С786С гена eNOS, (А1166С + С1166С) гена ATІІR1, рівня sST2 у сироватці крові ≥ 35 пг/мл, VEGF‑А ≤ 172 пг/мл та MIF ≥ 2792,7 пг/мл. Пацієнти зі STEMI, в яких кількість балів перевищувала медіану (> 5 балів), мали статистично значущо гірший прогноз, ніж особи з меншою кількістю балів.

Висновки. Запропонована модель прогнозу несприятливих кінцевих точок після STEMI за дискримінативною значущістю була кращою, ніж стандартна.

 

Біографії авторів

O. V. Petyunina, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

О. В. Петюніна

M. P. Kopytsya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

М. П. Копиця

A. E. Berezin, Запорізький державний медичний університет

Березін Олександр Євгенович,
д. мед. н., проф., проф. кафедри

Посилання

Berezin AE. Endogenous vascular repair system in cardiovascular disease: The role of endothelial progenitor cells. Australasian Medical J. 2019;12(2):42-48. doi: 10.21767/AMJ.2018.3464.

Berezin AE, Samura TA. Prognostic value of biological markers in myocardial infarction patients. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2013;21(2):142-150. doi: 10.1177/0218492312449341.

Casas JP, Bautista LE, Humphries SE.., Hingorani AD. Endothelial nitric oxide synthase genotype and ischemic heart disease: meta-analysis of 26 studies involving 23028 subjects. Circulation. 2004;109:1359-1365. doi: 10.1161/01.CIR.0000121357.76910.A3.

Catapano AL, Graham I, De Backer G et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidemias: The Task Force for the Management of Dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis. 2016;253:281-344. doi: 10.1093/eurheartj/ehw272.

Ciftçi C, Melil S.., Cebi Y et al. Association of endothelial nitric oxide synthase promoter region (T-786C) gene polymorphism with acute coronary syndrome and coronary heart disease. Lipids Health Dis. 2008;7:5. doi: 10.1186/1476-511X-7-5.

Colombo MG, Ciofini E, Paradossi U, Bevilacqua S, Biagini A. ET‐1 Lys198Asn and ETA receptor H323H polymorphisms in heart failure. Cardiology. 2006;105(4), — P. 246-252.

Dong J, Xu M, Zhang W, Che X. Effects of sevoflurane pretreatment on myocardial ischemia-reperfusion injury through the Akt/Hypoxia-Inducible Factor 1-alpha (HIF-1α)/Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) signaling pathway. Med Sci Monit. 2019;25:3100-3107. doi: 10.12659/MSM.914265.

Eagle KA, Lim MJ, Dabbous OH et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: estimating the risk of 6‐month postdischarge death in an international registry. JAMA. 2004;291:2727-2733.

Ejiri J, Inoue N, Kobayashi S et al. Possible role of brain-derived neurotrophic factor in the pathogenesis of coronary artery disease. Circulation. 2005;112:2114-2120.

Ferraro B, Leoni G, Hinkel R et al. Pro-angiogenic macrophage phenotype to promote myocardial repair. J Am Coll Cardiol. 2019;73 (23):2990-3002. doi: 10.1016/j.jacc.2019.03.503.

Fontana V, de Faria AP, Barbaro NR et al. Modulation of aldosterone levels by -344 C/T CYP11B2 polymorphism and spironolactone use in resistant hypertension. J Am Soc Hypertens. 2014;8(3):146-151. doi: 10.1016/j.jash.2013.12.001.

Gajanana D, Weintraub WS, Kolm P et al. Trends in death rate 2009 to 2018 following percutaneous coronary intervention stratified by acuteness of presentation. Am J Cardiol. 2019;pii. S0002-9149 (19)30890-2. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.07.059. [Epub ahead of print].

Gibson CM, Pinto DS, Murphy SA et al. Association of creatinine and creatinine clearance on presentation in acute myocardial infarction with subsequent mortality. J Am Coll Cardiol. 2003;42:1535-1543.

Gomma AH, Elrayess MA, Knight CJ, Hawe E, Fox KM, Humphries SE. The endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp and -786T > C) gene polymorphisms are associated with coronary in-stent restenosis. Eur Heart J. 2002;23:1955-1962. doi: 10.1053/euhj.2002.3400.

Granger CB, Goldberg RJ, Dabbous O et al. Predictors of hospital mortality in the global registry of acute coronary events. Arch Intern Med. 2003;163:2345-2353. 10.1001/archinte.163.19.2345.

Ibanez B, James S, Agewall S et al. ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

Jiang R, Babyak MA, Brummett BH et al. Brain-derived neurotrophic factor rs6265 (Val66Met) polymorphism is associated with disease severity and incidence of cardiovascular events in a patient cohort. Am Heart J. 2017;190:40-45. doi: 10.1016/j.ahj.2017.05.002.

Kappetein AP, Dawkins KD, Mohr FW et al. Current percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting practices for three-vessel and left main coronary artery disease. Insights from the SYNTAX run-in phase. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;29(4):486-491.

Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet. 2003;361:13-20. Doi: 10.1016/S0140-6736 (03)12113-7.

Kirby A, Gebski V, Keech AC. Determining the sample size in a clinical trial. Med J Aust. 2002;177:256-7 [PMID: 12197821].

Kosmidou I, McAndrew T, Redfors B et al. Correlation of admission heart rate with angiographic and clinical outcomes in patients with right coronary artery ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention: HORIZONS-AMI (The Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction) Trial. J Am Heart Assoc. 2017;6(7). doi: 10.1161/JAHA.117.006181.

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J, for the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) for the CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009;150:604-612. [PMCID: PMC2763564].

Martinez PF, Oliveira-Junior SA, Polegato BF, Okoshi K, Okoshi MP. Biomarkers in acute myocardial infarction diagnosis and prognosis. Arq Bras Cardiol. 2019;113(1):40-41. doi: 10.5935/abc.20190131.

Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A et al. TIMI Risk Score for ST-Elevation Myocardial Infarction: A Convenient, Bedside, Clinical Score for Risk Assessment at Presentation. An Intravenous nPA for Treatment of Infarcting Myocardium Early II Trial Substudy. Circulation. 2000;102:2031-2037.

Morrow DA, Sabatine MS, Brennan ML et al. Concurrent evaluation of novel cardiac biomarkers in acute coronary syndrome: myeloperoxidase and soluble CD40 ligand and the risk of recurrent ischaemic events in TACTICS‐TIMI 18. Eur Heart J. 2008;29:1096-1102.

Nia SK, Ziaee S, Boroumand MA, Anvari MS, Pourgholi L, Jalali A. The impact of vascular endothelial growth factor +405 C/G polymorphism on long-term outcome and severity of coronary artery disease. J Clin Lab Analysis. 2017;31(4). e22066.

O’Donoghue ML, Morrow DA, Cannon CP et al. Multimarker risk stratification in patients with acute myocardial infarction. J Am Heart Assoc. 2016;5(5). doi: 10.1161/JAHA.115.002586.

Oemrawsingh RM, Lenderink T, Akkerhuis KM et al. Multimarker risk model containing troponin‐T, interleukin 10, myeloperoxidase and placental growth factor predicts long‐term cardiovascular risk after non‐ST‐segment elevation acute coronary syndrome. Heart. 2011;97:1061-1066.

Park DW, Clare RM, Schulte PJ et al. Extent, location, and clinical significance of non-infarct-related coronary artery disease among patients with ST-elevation myocardial infarction. JAMA. 2014;312:2019-2027. doi: 10.1001/jama.2014.15095.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18:891-975. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.

Rossi GP, Maiolino G, Zanchetta M et al. The T (-786)C endothelial nitric oxide synthase genotype predicts cardiovascular mortality in high-risk patients. J Am Coll Cardiol. 2006;48:1166-1174. doi: 10.1016/j.jacc.2006.05.046.

Sabatine MS, Morrow DA, de Lemos JA et al. Multimarker approach to risk stratification in non‐ST elevation acute coronary syndromes: B‐type natriuretic peptide. Circulation. 2002;105:1760-1763.

Shiraishi J, Kohno Y, Sawada T et al. Predictors of in-hospital outcome after primary percutaneous coronary intervention for recurrent myocardial infarction. Circ J. 2008;72:1225-1229.

Shiraishi J, Kohno Y, Sawada T et al. Predictors of in-hospital prognosis after primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction requiring mechanical support devices. Circ J. 2010;74:1152-1157.

Sousa AC, Reis RP, Pereira A et al. Genetic polymorphisms associated with the onset of arterial hypertension in a Portuguese population. Acta Med Port. 2018;31 (10):542-550. doi: 10.20344/amp.9184.

Suter LG, Li SX, Grady JN et al. National patterns of risk‐standardized mortality and readmission after hospitalization for acute myocardial infarction, heart failure, and pneumonia: update on publicly reported outcomes measures based on the 2013 release. J Gen Intern Med. 2014;29:1333-1340.

Tarantini G, D’Amico G, Brener SJ et al. Survival after varying revascularization strategies in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and multivessel coronary artery disease: A Pairwise and Network Meta-Analysis. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9 (17):1765-1776. doi: 10.1016/j.jcin.2016.06.012.

Thiele H, Akin I, Sandri M et al. PCI strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock. N Engl J Med. 2017;377:2419-2432. doi: 10.1056/NEJMoa1710261.

Thomas MP, Bates ER. Update on primary PCI for patients with STEMI. Trends Cardiovasc Med. 2017;27(2):95-102. doi: 10.1016/j.tcm.2016.06.010.

Watson CJ, Webb NJ, Bottomley MJ.., Brenchley PE. Identification of polymorphisms within the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene: correlation with variation in VEGF protein production. Cytokine. 2000;12(8):1232-1235. doi: 10.1006/cyto.2000.0692.

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39 (33):3021-3104 doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

Windecker S, Kolh P, Alfonso F et al. Authors/Task Force members. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: the Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J. 2014;35:2541-2619. doi: 10.1093/eurheartj/ehu278.

Xiang-Zhen Kong, Zheng-Yi Zhang, Lian-Hua Wei, Rui Li, Jing Yu. The endothelial nitric oxide synthase gene T-786C polymorphism increases myocardial infarction risk: A meta-analysis. Med Sci Monit. 2017;23:759-766. doi: 10.12659/MSM.899905.

Yanishi K, Nakamura T, Nakanishi N et al. A Simple risk stratification model for ST-elevation myocardial infarction (STEMI) from the combination of blood examination variables: Acute Myocardial Infarction-Kyoto Multi-Center Risk Study Group. PloS One. 2016;11 (11). e0166391. doi: 10.1371/journal.pone.0166391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження