Роль однонуклеотидного поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO-синтази після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST

Автор(и)

  • O. V. Petyunina ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків
  • M. P. Kopytsya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків
  • A. E. Berezin Запорізький державний медичний університет
  • D. P. Babichev ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2019-2-63

Ключові слова:

інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST, однонуклеотидний поліморфізм T786C гена eNOS, кінцеві точки

Анотація

Мета роботи — вивчити можливі асоціації між однонуклеотидним поліморфізмом Т786С гена ендотеліальної NO‑синтази (eNOS) і клінічними подіями у гострий період інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) та через 6 міс спостереження.

Матеріали і методи. У дослідження, проведене із січня 2016 р. до липня 2018 р., було залучено 177 пацієнтів зі STEMI, з них 139 (78,5 %) чоловіків та 38 (21,5 %) жінок (середній вік — (61,73 ± 9,44) року). Первинне перкутанне коронарне втручання з використанням металевого стента (bare‑metal sent (BMS)) виконано в 133 пацієнтів, у решти — попередньо проведено системний тромболізис. У всіх пацієнтів вдалося досягти відновлення кровотоку на рівні TIMI III. Для визначення поліморфізму Т786С гена eNOS використовували полімеразну ланцюгову реакцію з електрофоретичною схемою детекції результату в режимі реального часу. Аналізували комбіновану кінцеву точку (повторна госпіталізація, серцева недостатність de novo, стенокардія, серцево‑судинна смерть, які виникли через 6 міс після виписки зі стаціонару).

Результати та обговорення. Комбіновану кінцеву точку спостерігали у 24 носіїв генотипу 786TT гена eNOS, у 23 осіб з генотипом 786TC та 25 пацієнтів з генотипом 786CC. Криві Каплана — Мейєра продемонстрували, що пацієнтам зі STEMI‑носіями генотипу 786СС притаманна більша частота виникнення комбінованої кінцевої точки, ніж особам з генотипами 786TC та 786TT через 6 міс спостереження. Мультиваріантний логістичний регресійний аналіз виявив, що поліморфізм 786СС гена eNOS є незалежним предиктором несприятливих клінічних подій через 6 міс після STEMI.

Висновки. Поряд з традиційними чинниками ризику (індекси SYNTAX, TIMI, абдомінальне ожиріння) поліморфізм 786СС гена eNOS є незалежним предиктором виникнення несприятливих серцево‑судинних подій через 6 міс після успішного перкутанного коронарного втручання у хворих зі STEMI.

 

Біографії авторів

O. V. Petyunina, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Петюніна Ольга Вячеславівна,
ст. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних станів
61039, м. Харків, просп. Любові Малої, 2а

M. P. Kopytsya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

М. П. Копиця

A. E. Berezin, Запорізький державний медичний університет

О. Є. Березін

D. P. Babichev, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Д. П. Бабічев

Посилання

Arun Kumar AS, Umamaheswaran G, Padmapriya R et al. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and the risk of acute myocardial infarction in a South Indian population. Mol Biol Rep. 2013;40(2):1275-1281. doi: 10.1007/s11033-012-2170-2.

Casas JP, Bautista LE, Humphries SE, Hingorani AD. Endothelial nitric oxide synthase genotype and ischemic heart disease: meta-analysis of 26 studies involving 23028 subjects. Circulation. 2004;109:1359-1365. DOI:10.1161/01.CIR.0000121357.76910.A3.

Casas JP, Cavalleri GL, Bautista LE et al. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and cardiovascular disease: a HuGE review. Am J Epidemiol. 2006;164:921-935. DOI:10.1093/aje/kwj302.

Catapano AL, Graham I, De Backer G et al., ESC Scientific Document Group. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidemias: The Task Force for the Management of Dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis. 2016;253:281-344. doi: 10.1093/eurheartj/ehw272.

Chen JY, Ye ZX, Wang XF et al. Nitric oxide bioavailability dysfunction involves in atherosclerosis. Biomed Pharmacother. 2018;97:423-428. doi: 10.1016/j.biopha.2017.10.122.

Ciftçi C, Melil S, Cebi Y et al. Association of endothelial nitric oxide synthase promoter region (T-786C) gene polymorphism with acute coronary syndrome and coronary heart disease. Lipids Health Dis. 2008;7:5. doi: 10.1186/1476-511X-7-5.

da Costa Escobar Piccoli J, Manfredini V, Hamester FI et al. Interaction between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms (-786T > C, 894G > T and intron 4 a/b) and cardiovascular risk factors in acute coronary syndromes. Arch Med Res. 2012;43(3):205-211. doi: 10.1016/j.arcmed.2012.03.011.

Dosenko VЕ. Rol alelnoho polimorfizmu heniv endotelialnoi NO-syntazy ta proteasomy v patohenezi sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan: molekuliarno-henetychni aspekty: Avtoref.dys. d-ra med. nauk. K., 2006 (Ukrainian).

Dosenko VЕ, Lutay YM, Parkhomenko AN. Alelnyi polimorfizm endotelialnoi NO-syntazy promotora T (-786)S hena yak faktor ryzyku hostroho koronarnoho syndromu. Fiziolohiia. 2005;51(1):72-76 (Ukrainian).

Doshi AA, Ziolo MT, Wang H et al. A promoter polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with reduced mRNA and protein expression in failing human myocardium. J Card Fail. 2010;16(4):314-319. doi: 10.1016/j.cardfail.2009.12.013.

Fatini C, Sofi F, Sticchi E et al. Influence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms (G894T, 4a4b, T-786C) and hyperhomocysteinemia on the predisposition to acute coronary syndromes. Am Heart J. 2004;147:516-521. DOI:10.1016/j.ahj.2003.10.032.

Förstermann U. Nitric oxide and oxidative stress in vascular disease. Pflugers Arch. 2010;459(6):923-939. doi: 10.1007/s00424-010-0808-2.

Ghilardi G, Biondi ML, DeMonti M et al. Independent risk factor for moderate to severe internal carotid artery stenosis: T786C mutation of the endothelial nitric oxide synthase gene. Clin Chem. 2002;48:989-993.

Gomma AH, Elrayess MA, Knight CJ et al. The endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp and -786T > C) gene polymorphisms are associated with coronary in-stent restenosis. Eur Heart J. 2002;23:1955-1962.

Han Y, Xu W, Zhang W et al. T-786C polymorphism in the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with increased risk of coronary artery disease in a Chinese population. Pharmacology. 2010;85(4):211-216. doi: 10.1159/000275135.

Harada K, Kikuchi R, Ishii H et al. Association between the ratio of anti-angiogenic isoform of VEGF-A to total VEGF-A and adverse clinical outcomes in patients after acute myocardial infarction. Int J Cardiol. Heart Vasc. 2018;19:3-7. https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2018.03.004.

Heltianu C, Costache G, Gafencu A et al. Relationship of eNOS gene variants to diseases that have in common an endothelial cell dysfunction. J Cell Mol Med. 2005;9(1):135-142.

Ibanez B, James S, Agewall S et al. ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

Jia C, Liu T, Liu Z et al. Joint effects of eNOS gene T-786C and ADH2 Arg47His polymorphisms on the risk of premature coronary artery disease. Thromb Res. 2007;120(5):679-684.

Jo I, Moon J, Yoon S et al. Interaction between -786TC polymorphism in the endothelial nitric oxide synthase gene and smoking for myocardial infarction in Korean population. Clin Chim Acta. 2006;365:86-92.

Kappetein AP, Dawkins KD, Mohr FW et al. Current percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting practices for three-vessel and left main coronary artery disease. Insights from the SYNTAX run-in phase. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;29(4):486-491. DOI:10.1016/j.ejcts.2006.01.047.

Kong XZ, Zhang ZY, Wei L.-H. et al. The endothelial nitric oxide synthase gene T-786C polymorphism increases myocardial infarction risk: a meta-analysis. Med Sci Monit. 2017;23:759-766. DOI: 10.12659/MSM.899905.

Li H, Horke S, Förstermann U. Vascular oxidative stress, nitric oxide and atherosclerosis. Atherosclerosis. 2014;237(1):208-219. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.09.001.

Liu D, Jiang Z, Dai L et al. Association between the — 786T > C 1polymorphism in the promoter region of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and risk of coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. Gene. 2014;545(1):175-183.

Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A et al. TIMI Risk Score for ST-Elevation Myocardial Infarction: A Convenient, Bedside, Clinical Score for Risk Assessment at Presentation. An Intravenous nPA for Treatment of Infarcting Myocardium Early II Trial Substudy. Circulation. 2000;102:2031-2037.

Nakayama M, Yasue H, Yoshimura M et al. T (-786)— > C mutation in the 5’-flanking region of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with myocardial infarction, especially without coronary organic stenosis. Am J Cardiol. 2000;86:628-634.

Navarro-López F. Genes and coronary heart disease. Rev Esp Cardiol. 2002;5 5 (4):413-431.

Paradossi U, Ciofini E, Clerico A et al. Endothelial function and carotid intima-media thickness in young healthy subjects among endothelial nitric oxide synthase Glu298 → Asp and T-786→ C polymorphisms. Stroke. 2004;35:1305-1309. DOI:10.1161/01.STR.0000126482.86708.37.

Parhomenko AN, Irkin OI, Lutay YM. i dr. Endotelialnaya disfunktsiya u bolnyih s ostryim infarktom miokarda: svyaz s techeniem zabolevaniya. Ukr Kardiol Zhurnal. 2013;4 (Dodatok). P. 165-166/ (Russian).

Parhomenko AN, Lutay YM, Irkin OI. i dr. Kliniko-prognosticheskoe znachenie polimorfizma gena endotelialnoy NO-sintetazyi u bolnyih s ostryimi koronarnyimi sindromami. Meditsina neotlozhnyih sostoyaniy. 2014;3 (58):45-54 (Russian).

Petyunina OV, Kopytsya MP, Berezin AE. Biomarker-based Prognostication of Adverse Cardiac Remodeling after STEMI: the Role of Single Nucleotide Polymorphism T786C in Endothelial NO-synthase gene. Journal of Cardiology and Therapy. 2019;6(1):768-774. URL: http://www.ghrnet.org/index.php/jct/article/view/2497.

Poirier O, Mao C, Mallet C et al. Polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene — no consistent association with myocardial infarction in the ECTIM study. Eur. J Clin Invest. 1999;29:284-290.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18:891-975. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.

Rossi GP, Maiolino G, Zanchetta M et al. The T (-786)C endothelial nitric oxide synthase genotype predicts cardiovascular mortality in high-risk patient. J Am Coll Cardiol. 2006;48:1166-1174. DOI:10.1016/j.jacc.2006.05.046.

Wang S, Lu J, You Q et al. The mTOR/AP-1/VEGF signaling pathway regulates vascular endothelial cell growth. Oncotarget. 2016;7 (33):53269-53276. doi: 10.18632/oncotarget.10756.

Wang XL, Wang J. Endothelial nitric oxide synthase gene sequence variations and vascular disease. Mol Genet Metab. 2000;70:241-251. DOI:10.1006/mgme.2000.3033.

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39 (33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

Xiang-Zhen Kong, Zheng-Yi Zhang, Lian-Hua Wei. et al. The endothelial nitric oxide synthase gene T-786C polymorphism increases myocardial infarction risk: a meta-analysis. Med Sci Monit. 2017;23:759-766.

Xu ZX, Li GQ. Association between endothelial nitric oxide synthase gene786T/C polymorphism and myocardial infarction in Xinjiang Uygur and Han population. Journal of Chinese Practical Diagnosis and Therapy. 2013;27:753-755.

Yakovleva LM. Polimorfizm heniv endotelialnoi NO-syntazy, anhiotenzynperetvoriuiuchoho fermentu ta retseptora anhiotenzynu 2 typu 1 u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia z tsukrovym diabetom II typu. Medychni perspektyvy. 2013;XVIII/4:45-52 (Ukrainian).

Yoshimura M, Yasue H, Nakayama M et al. Genetic risk factors for coronary artery spasm: significance of endothelial nitric oxide synthase gene T-786- > C and missense Glu298Asp variants. J Investig Med. 2000;48:367-374.

Zigra AM, Rallidis LS, Anastasiou G et al. eNOS gene variants and the risk of premature myocardial infarction. Dis Markers. 2013;34(6):431-436. doi: 10.3233/DMA-130987.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження