DOI: https://doi.org/10.30978/HV2019-2-52

Результати ендоваскулярних втручань при гострій ішемії нижніх кінцівок

A. B. Babynkin, V. V. Boyko, O. I. Pityk

Анотація


Мета роботи — проаналізувати результати застосування ендоваскулярних методів реваскуляризації при гострій ішемії нижніх кінцівок, спричиненій тромбозами або емболіями артерій нижніх кінцівок.

Матеріали і методи. Проведено оцінку безпосередніх результатів реваскуляризації за допомогою ендоваскулярних втручань у 108 пацієнтів з гострою ішемією нижніх кінцівок, зумовленою гострими тромбозами або емболіями. Залежно від методу лікування пацієнти були розподілені на дві групи. В першу групу було залучено 78 (72,2 %) пацієнтів, яким проводили внутрішньоартеріальний катетер‑керований тромболізис, у другу групу — 30 (27,8 %) осіб, котрим виконували перкутанну аспіраційну або механічну тромбектомію. Якщо після тромболізису або перкутанної тромбектомії залишалися резидуальні гемодинамічно значущі стенози артерій, які спричинили тромбоз, то виконували балонну ангіопластику або стентування.

Результати та обговорення. Технічний успіх тромболізису досягнутий у 73 % пацієнтів. У 45 % хворих, окрім тромболізису, були виконані ендоваскулярні або хірургічні втручання. Частота періопераційних ускладнень становила 27 %, з них геморагічних ускладнень — 14 %, зокрема інтракраніальних крововиливів — 3 %. Частота великих ампутацій нижніх кінцівок становила 21 %, летальність — 8 %. Технічний успіх аспіраційної тромбектомії при емболії — 83 %, механічної тромбектомії — 100 %. У більшості випадків для усунення резидуальних стенозів потрібні були додаткові ендоваскулярні або хірургічні втручання.

Висновки. Ендоваскулярна реваскуляризация — ефективний метод лікування гострої ішемії нижніх кінцівок. У більшості пацієнтів після проведення тромболізису та перкутанної тромбектомії виявляють резидуальні стенотичні ураження артерій, які спричинили тромбоз і потребують додаткового ендоваскулярного або хірургічного лікування.

 


Ключові слова


гостра ішемія нижніх кінцівок; тромбоз; емболія; внутрішньоартеріальний катетер‑керований тромболізис; перкутанна тромбектомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Затевахин ИИ, Золкин ВН, Горбенко МЮ. Острый тромбоз артерий нижних конечностей. Современные подходы к выбору тактики лечения. Ангиология и сосудистая хирургия. 2010;16(2):135-138.

Freitas B, Steiner S, Bausback Y et al. Rotarex mechanical debulking in acute and subacute arterial lesions. Angiology. 2017;68(3):233-241.

Genovese EA, Chaer RA, Taha AG et al. Risk factors for long-term mortality and аmputation after open and endovascular treatment of acute limb ischemia. Ann Vasc Surg. 2016;30:82-92.

Grip O, Vanhainen A, Acosta S, Bjorck M. Long-term outcome after thrombolysis for acute low. 2017;53(6):853-861.

Kempe K, Starr B, Stafford JM et al. Results of surgical management of acute thromboembolic lower extremity ischemia. J Vasc Surg. 2014;60(3):702-707.

Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). J Vasc Surg. 2007;45 (suppl. S). P. S5–S67.

Rutherford RB, Baker JD, Ernst C et al. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg. 1997;26(3):517-538.

Schleder S, Diekmann M, Manke C, Heiss P. Percutaneous aspiration embolectomy in the treatment of acute arterial embolic infrainguinal vascular occlusion. J Clin Exp Cardiol. 2017;N 8:5. Doi: 10.4172/2155-9880.1000520.

Taha AG, Byrne RM, Avgerinos ED et al. Comparative effectiveness of endovascular versus surgical revascularization for acute lower extremity ischemia. J Vasc Surg. 2015;61:147-154.

Theodoridis P.G, Davos CH, Dodos I et al. Thrombolysis in acute lower limb ischemia. Review of the current literature. Ann Vasc Surg. 2018;52:255-262.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020