DOI: https://doi.org/10.30978/HV2019-1-63

Обмеження життєдіяльності населення України внаслідок хронічних захворювань вен нижніх кінцівок

O. V. Kosynskyi, S. O. Maryichenko, D. L. Buzmakov, T. V. Iorzh

Анотація


Мета роботи — провести аналіз рівня і структури первинної (ПІ) та накопиченої інвалідності внаслідок хронічних захворювань вен нижніх кінцівок (ХЗВНК) за останні п’ять років в Україні.

Матеріали і методи. Дані отримано з усіх обласних центрів та бюро медико‑соціальної експертизи і м. Києва, окрім Донецької та Луганської областей і АР Крим. Основними нозологічними формами, які призводили до інвалідності, були варикозна та післятромботична хвороба (ПТХ) нижніх кінцівок. Проаналізовано демографічну, соціальну та гендерну структуру ПІ та накопиченої інвалідності з урахуванням тяжкості інвалідності.

Результати та обговорення. За останні п’ять років в Україні рівень ПІ внаслідок хвороб периферичних судин знизився з 0,84 до 0,76 на 10 тис. дорослого населення і з 0,69 до 0,62 на 10 тис. працездатного. В структурі ПІ внаслідок захворювань периферичних судин дорослого населення в 2017 р. частка ХЗВНК становила 30,8 %, в структурі ПІ працездатного населення — 48,9 %, що в 1,3 та 1,2 разу перевищувало відповідні показники у 2013 р. Загальний рівень інвалідності внаслідок ХЗВНК порівняно з 2013 р. мав тенденцію до зниження з 1,26 до 1,19 за рахунок ПІ. За п’ять років кількість осіб з ПІ внаслідок ХЗВНК молодого віку збільшилася майже вдвічі, а інвалідів зрілого віку — зменшилася в 1,3 разу за рахунок ПТХ. У групі хворих віком до 30 років групу інвалідності внаслідок ХЗВНК первинно встановлено в 2,8 % випадків. У структурі накопиченої інвалідності внаслідок ПТХ відзначено збільшення кількості осіб зрілого віку.

Висновки. В структурі захворювань периферичних судин за п’ять років частка ХЗВНК зросла в 1,3 разу серед дорослого населення та в 1,2 разу — серед працездатного. Основною причиною ПІ внаслідок ХЗВНК є ПТХ (71,4 %) зі збільшенням частоти тяжкої інвалідності в 1,2 разу. З 2013 до 2017 р. частка ПІ молодих осіб унаслідок варикозної хвороби зросла в 1,9 разу, що свідчить про низький рівень медичної реабілітації. Аналіз рівня та структури інвалідності внаслідок ХЗВНК за останні п’ять років в Україні виявив негативні тенденції, що потребує вдосконалення підходів до медико‑соціальної експертизи та реабілітації.

Ключові слова


хронічні захворювання вен нижніх кінцівок; післятромботична хвороба; варикозна хвороба; інвалідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Buzmakov DL. Algorithm of treatment postthrombotic disease of the lower extremities (Ukrainian). Klinichna Khiryrgia [Clinical surgery] (Ukrainian). 2014;11:42-44.

Kosynskyi AV, Buzmakov DL. Effectiveness of medical rehabilitation of disabled due to post‑thrombotic disease (Russian). Materials of Rus‑Ukr. venous forum «From Dnepr to Don». Rostov on Don (Russian), 2013:35.

Kosynskyi AV, Buzmakov DL, Rzemovskyi VV. The structure of disability due to venous diseases of the lower extremities in Ukraine in 2013. Klinichna phlebologia [Clinical phlebology] (Ukrainian) 2014;17(1):100-103.

Chernyak SI. Main indicators of disability and medical and social expert commissions of Ukraine activity in 2013: Analytical and informational directory / by edit. Hobzey MK. Dnipropetrovsk: Royal Print (Ukrainian), 2014:176.

Chernyak SI. Main indicators of disability and medical and social expert commissions of Ukraine activity in 2017: Analytical and informational directory / by edit. Chernyak SI. Dnipro: Accent PP (Ukrainian), 2018:177.

Colombo PC, Onat D, Harxhi A et al. Peripheral venous congestion causes inflammation, neurohormonal, and endothelial cell activation. Eur Heart J. 2014;35:448-454.

Gauw SA, Lawson JA, van Vlijmen‑van Keulen CJ et al. Five‑year follow‑up of a randomized, controlled trial comparing saphenofemoral ligation and stripping of the great saphenous vein with endovenous laser ablation (980 nm) using local tumescent anesthesia. J Vasc Surg. 2016;63(2):420-428.

Kahn SR, Comerota AJ, Cushman M et al. The postthrombotic syndrome: Evidence‑based prevention, diagnosis, and treatment strategies: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;130:1636-1661.

Wong P, Baglin T. Epidemiology, risk factors and sequelae of venous thromboembolism. Phlebology. 2012;N 27-2:2-11.

Zolotukhin IA, Seliverstov EI, Shevtsov YN et al. Prevalence and risk factors for chronic venous disease in the general russian population. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017;54(6):752-758.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020