Ротація протеза молочної залози та якість життя пацієнток після аугментаційної мамопластики

Автор(и)

  • V. G. Mishalov Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
  • O. I. Zakhartseva Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • V. V. Khrapach Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • L. Yu. Markulan Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2018254

Ключові слова:

аугментаційна мамопластика, ротація протезів молочних залоз, лікування, віддалені результати, якість життя, опитувальник MOS-SF-36

Анотація

Мета роботи — оцінити якість життя (ЯЖ) пацієнток після первинної субмускулярної аугментаційної мамопластики (САМ) протягом 1 року залежно від наявності і ступеня ротації протеза молочної залози (РПМЗ).

Матеріали і методи. Робота виконана на базах кафедри хірургії № 4. У дослідження ввійшли 170 жінок, у яких оцінювали ЯЖ до операції та через 1 рік після САМ за допомогою міжнародного опитувальника MOS­SF­36. Пацієнток поділили на дві групи: група порівняння — 94 жінки, яким виконано САМ традиційним методом, основна група — 76 жінок, яким виконано САМ за розробленою методикою укріплення верхнього полюса субмускулярної неокишені. Референтні значеня показників ЯЖ отримано у 30 жінок. Пацієнтки в досліджуваних групах статистично значуще не відрізнялися за віком, індексом маси тіла, масою протезів, часткою жінок, які раніше були вагітними і вигодовували грудьми. Кінцевою точкою дослідження була ЯЖ через 1 рік після САМ за міжнародним опитувальником MOS­SF­36; проміжною точкою — частота РПМЗ через 1 рік після САМ.

Результати та обговорення. Показники ЯЖ до операції у жінок обох груп статистично значуще не відрізнялися між собою та від референтних значень. Через 1 рік після САМ у групі порівняння діагностовано ротацію 143 (76,1 %) протезів, в основній групі — 46 (30,3 %) (р = 0,001). Також виявлено відмінності за ступенем РПМЗ (р = 0,001) за рахунок відсутності в основній групі клінічно значущої РПМЗ (90° і більше) порівняно з 13 (13,8 %) випадками РПМЗ у групі порівняння (р = 0,001). Через 1 рік після операції в досліджуваних групах збільшилися середні значення всіх показників ЯЖ. Показники ЯЖ в основній групі були статистично значуще кращими, ніж у групі порівняння, окрім показника фізичного функціонування. Відмінності між групами зумовлені наявністю в групі порівняння жінок із клінічно значущою РПМЗ. Так, за наявності клінічно значущої РПМЗ всі показники ЯЖ статистично значуще нижчі, ніж у жінок без клінічно значущої РПМЗ (всі р < 0,01).

Висновки. Клінічно значуща РПМЗ суттєво погіршує ЯЖ пацієнток через 1 рік після САМ. У таких жінок статистично значуще нижчі показники психічного та фізичного компонентів здоров’я порівняно з жінками без РПМЗ. САМ у віддалений період забезпечує покращення ЯЖ пацієнток за умови відсутності клінічно значущої РПМЗ. Розроблена методика профілактики РПМЗ після САМ асоціюється зі статистично значуще кращими показниками ЯЖ порівняно з класичною методикою за всіма шкалами психічного компонента здоров’я та за двома шкалами фізичного компонента здоров’я.

 

Біографії авторів

V. G. Mishalov, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Мішалов Володимир Григорович,
д. мед. н., проф., зав. кафедри
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
Тел. (44) 255-15-60

O. I. Zakhartseva, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

О. І. Захарцева

V. V. Khrapach, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

В. В. Храпач

L. Yu. Markulan, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Л. Ю. Маркулан

Посилання

Mishalov VH, KhrapachVV, Markulan LY, Zakhartseva O I, Khrapach O V. Rotation of mammary implants one year after the primary augmentic mammary plastic surgery (Ukrainian) [Rotatsiya endoproteziv molochnykh zaloz cherez rik pis-lya pervynnoyi auhumentatsiynoyi mamoplastyky]. Khirurhiya Ukrayiny. 2018;1 (65):70-74.

Alderman A, Pusic A, Murphy DK. Prospective Analysis of Primary Breast Augmentation on Body Image Using the BREAST-Q: Results from a Nationwide Study.Plast. Reconstr. Surg. 2016;Jun. 137 (6):954e-60e.

Alderman AK, Bauer J, Fardo D et al. Understanding the effect of breast augmentation on quality of life: prospective analysis using the BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2014;Apr. 133 (4):787-795.

Cohen WA, Mundy LR, Ballard TN et al. The BREAST-Q in surgical research: A review of the literature 2009-2015. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;Feb. 69 (2):149-162.

Coriddi M, Angelos T, Nadeau M et al. Analysis of satisfaction and well-being in the short follow-up from breast augmentation using the BREAST-Q, a validated survey instrument. Aesthet Surg J. 2013;33:245-251.

Klassen AF, Pusic AL, Scott A et al. Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: a qualitative study. BMC Womens Health. 2009;May 1. 9:11. doi: 10.1186/1472-6874-9-11.

McCarthy CM, Cano SJ, Klassen AF et al. The magnitude of effect of cosmetic breast augmentation on patient satisfaction and health-related quality of life. Plast Reconstr Surg. 2012;Jul. 130 (1):218-223.

Montemurro P, Papas A, Hedén P. Is Rotation a Concern with Anatomical Breast Implants? A Statistical Analysis of Factors Predisposing to Rotation. Plast Reconstr Surg. 2017;Jun. 139 (6):1367-1378.

Pusic AL, Klassen AF, Scott AM et al. Development of a new patient-reported outcome measure for breast surgery: the BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2009;Aug. 124 (2):345-353. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181aee807

Vázquez G. Patients’ satisfaction with anatomic polyurethane implants. Gland. Surg. 2017;Apr. 6 (2):185-192.

World Health Organization. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med. 1995;41 (10):1403-1409.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження