DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018180

Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові

P. O. Topolov, I. S. Dyorday, L. A. Sobanska, Ya. V. Kurilenko, N. I. Belemets, O. M. Lazarenko, G. O. Lazarenko, T. A. Aleksyeyeva, V. G. Gurianov

Анотація


Мета роботи — оцінити вплив обробки контактної поверхні оксигенатора адаптаційною композицією (АК) на основі альбуміну сироватки крові реципієнта на зміни клітин крові пацієнта.

Матеріали і методи. На базі хірургічного центру ДНУ «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС за період листопад 2016 р. — березень 2017 р. прооперовано 42 хворих з використанням апарата штучного кровообігу. Пацієнтів поділили на дві групи: у першій групі (30 хворих, 24 чоловіки і 6 жінок) операції виконували з апаратом штучного кровообігу без обробки оксигенатора АК, у другій групі (12 хворих, 9 чоловіків і 3 жінки) оксигенатор обробляли АК. Ефективність обробки АК визначали за загальним аналізом крові та станом еритроцитів.

Результати та обговорення. Обробка оксигенатора АК сприяє зменшенню реакції організму на чужорідне тіло: у пацієнтів, у яких застосовували обробку оксигенатора АК, визначали незначне збільшення вмісту лейкоцитів, зниження частки лімфоцитів і гранулоцитів. Також у цих хворих відсутність ехіноцитів і мікроцитів свідчить про адекватне кисневе забезпечення еритроцитів.

Висновки. Обробка контактної поверхні оксигенатора АК сприяє зменшенню реакції організму на нього та покращує обмін еритроцитів на газообмінній мембрані.

 


Ключові слова


оксигенатор; зміна формули крові; форми клітин крові; адаптаційна композиція

Повний текст:

PDF

Посилання


M. T. Kartel’, T. A. Aleksyeyeva, O. M. Lazarenko, I. V. Boyko ta insh. Klinuchne zastosuvannya obrobky poverhni implzntativ adaptuyuchoyu kompozyciyeyu dlya polipshennya yih biosumisnyh vlastyvostey u rekonstruktyvno-vidnovluvanniy hirurgiyi. Metodychni rekomendazii MOZ Ukrainy (58.16/140.16) vydavec’ Yu.V. Picha, «Karavela», Kiev, 2016

Лазаренко ОМ, Алексєєва ТА. Композиція для підвищення біосумісності імплантів та клітин для трансплантації з організмом реципієнта та спосіб її приготування. Патент України на винахід № 104738 від 11.03.2014 р.

Iwahashi H, Yuri K, Nos Y. Development of the oxygenator: past, present, and future. J Artif Organs. 2004;7 (3):111-120.

Kutay V, Noyan T, Ozcan S et al. Biocompatibility of heparin-coated cardio pulmonary by-pass circuits in coronary patients with left ventricular dysfunction is superior to PMEA-coated circuits. J Card Surg. 2006;21 (6):572-577.

Vanden Eynden F, Carrier M, Ouellet S et al. Avecor Trillium oxygenator versus noncoated Monolyth oxygenator: a prospective randomized controlled study. J Card Surg. 2008;23 (4):288-293.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020