DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018170

Вплив дотримання рекомендацій з лікування в першу добу інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка із залученням правого шлуночка на клінічний перебіг захворювання

V. Y. Tseluyko, T. A. Lozova

Анотація


Мета роботи — визначити зв'язок між повнотою виконання рекомендацій з лікування в першу добу інфаркту міокарда із зубцем Q (Q­ІМ) задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ) з поширенням на правий шлуночок (ПШ) і клінічним перебігом захворювання.

Матеріали і методи. Обстежено 155 хворих з ІМ ПШ на тлі Q­ІМ ЗСЛШ віком (64,11 ± 2,42) року, серед яких було 103 (66,5 %) чоловіки і 52 (33,5 %) жінки. Пацієнтів поділили на дві групи: 1­ша — 29 (18,7 %) осіб, у яких розвинулися тяжкі гемодинамічні ускладнення (кардіогенний шок (КШ) та альвеолярний набряк легень (III класу за Killip)); 2­га — 126 (81,3 %) хворих зі стабільною гемодинамікою. Оцінювали якість терапії в першу добу лікування ІМ.

Результати та обговорення. Тяжкі гемодинамічні ускладнення частіше виникали в жінок (р = 0,0016), асоціювалися з пізнішими термінами госпіталізації (p < 0,05) та невиконанням електрокардіографії саме у правих грудних відведеннях (RV3—RV4) (р = 0,00001) на догоспітальному етапі. Розвиток КШ та альвеолярного набряку легень III класу за Killip у хворих з Q­ІМ ЗСЛШ з поширенням на ПШ пов’язаний із недостатнім призначенням адекватних навантажувальних доз антитромбоцитарних препаратів (р = 0,001), антикоагулянтів (р = 0,00002) і статинів (р = 0,037) на догоспітальному етапі. Доведено зв’язок між розвитком тяжких гемодинамічних порушень і недостатнім застосуванням інфузійних розчинів з метою відновлення переднавантаження на ПШ (р = 0,011) і високою частотою застосування препаратів з властивостями вазодилататорів, зокрема інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту / антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ (р = 0,0004), нітропрепаратів (89,7 %; р = 0,0005), діуретиків (62,1 %; р = 0,0012) та сірнокислої магнезії (51,7 %; р = 0,002).

Висновки. У хворих з Q­ІМ ЗСЛШ із поширенням на ПШ розвиток життєво небезпечних гемодинамічних ускладнень, зокрема КШ та альвеолярного набряку легень III класу за Killip, статистично значуще пов’язаний з низьким рівнем діагностики ІМ ПШ та недотриманням рекомендацій з лікування в першу добу ІМ.

 


Ключові слова


інфаркт міокарда; правий шлуночок; кардіогенний шок; набряк легень; догоспітальна терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Problemy zdorovya i tryvalosti zhyttya v suchasnykh umovakh: posibnyk / pid red.: V. M. Kovalenka, V. M. Kornats’koho; NNTs «Instytut kardiolohiyi imeni M. D. Strazheska». K. : Hordon, 2017. S. 299 (49) (Ukrainian).

Abtahi F, Farmanesh M, Moaref A et al. Right Ventricular Involvement in either Anterior or Inferior Myocardial Infarction. Int Cardiovasc Res J. 2016;10(2):67-71.

Chockalingam A, Gnanavelu G, Subramaniam T et al. Right ventricular myocardial infarction: presentation and acute outcomes. Angiology. 2005;56(4):371-376.

Decket A, Winkler V, Meisinger C et al. Myocardial infarction incidence and ischemic heart disease mortality: overall and trend results in repatriates, Germany. Eur J Public Health. 2013;31:8-15.

Dima C, Yang EH. Right Ventricular Infarction. Medscape Cardiology. Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/157961-overview.

Haji SA, Movahed A. Right ventricular infarction — diagnosis and treatment. Clin Cardiol. 2000;23:473-482.

Hamon M, Agostini D, Le Page O et al. Prognostic impact of right ventricular involvement in patients with acute myocardial infarction: meta-analysis. Crit Care Med. 2008;36:2023-2033.

Horan LG, Flowers NC. Right ventricular infarction: Specific requirements of management. Am Fam Physician. 1999;60:1727-1734.

Ibanez B, James S, Agewall S et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177.

Inohara T, Kohsaka S, Fukuda K et al. The challenges in the management of right ventricular infarction. Eur Heart J: Acute Cardiovascular Care. 2013;2(3):226-234.

Kanic V, Vollrath M, Naji FH et al. Gender related survival differences in ST-elevation myocardial infarction patients treated with primary PCI. Int J Med Sci. 2016;13(6):440-444.

Lahm T, McCaslin CA, Wozniak TC et al. Medical and surgical treatment of acute right ventricular failure. J Am Coll Cardiol. 2010;56 (18):1435-1446. (ISSN: 1558-3597).

Ondrus T, Kanovsky J, Novotny T et al. Right ventricular myocardial infarction: From pathophysiology to prognosis. Exp Clin Cardiol. 2013;18(1):27-30.

Rollini F, Angiolillo DJ. Acute Coronary Syndromes: Applying Practice Guidelines and Defining the Unmet Need in Clinical Practice. Am J Cardiol. 2015;115(5):3A-9A.

Stanley G, Mansi P, Ashok T. Clinical profile and in-hospital outcome of patients with right ventricular myocardial infarction. Int J Clin Med. 2014;5:459-463.

Steg G, James S, Atar D et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2012;33:2569-2619.

Tomala M, Miszalski-Jamka T, Zajdel W et al. Angiographic result of index PCI determines the presence of right ventricular infarction in patients with acute inferior myocardial infarction. Int J Cardiovasc Imaging. 2015;31(8):1591-1601.

Zehender M, Kasper W, Kauder E et al. Eligibility for and benefit of thrombolytic therapy in inferior myocardial infarction: Focus on the prognostic importance of right ventricular infarction. J Am Coll Cardiol. 1994;24:362-402.

Zorio E, Arnau MA, Rueda J et al. The presence of epsilon waves in a patient with acute right ventricular infarction. Pacing Clin Electrophysiol. 2005;28(3):245-247.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020