DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018127

Петля легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування

D. Yu. Krivchenya, E. O. Rudenko

Анотація


Мета роботи — вивчити досвід хірургічного лікування ізольованої та асоційованої з вадами трахеї і серця петлі легеневої артерії, проаналізувати лікувальну тактику, ускладнення та методи їх корекції.

Матеріали і методи. Для діагностики використано езофагографію, цифрову субтракційну ангіографію, трахеобронхоскопію та ехокардіографію. Хірургічне лікування застосовували в усіх випадках, незважаючи на вік пацієнтів та асоційовані вади.

Результати та обговорення. Протягом 35­річного періоду (1982 — 2017 рр.) 93 пацієнти з різними варіантами судинного кільця були прооперовані в одному центрі. Більшість пацієнтів були раннього віку (n = 75; 80,6 %). З них 8 (8,6 %), які мали петлю легеневої артерії, залучили в дослідження. Один з них мав подвійне судинне кільце, утворене петлею легеневої артерії та подвійною дугою аорти. Вік пацієнтів на момент операції становив від 21 дня до 24 місяців (у середньому (12,9 ± 2,3) доби, медіана 12,5), маса тіла — від 3,7 до 12,5 кг (у середньому (9,6 ± 0,9) кг, медіана 9,3 кг). Четверо пацієнтів мали ізольовану петлю легеневої артерії (перша група), інші четверо — асоційовані вади трахеї або серця (друга група). Асоційовані вади охоплювали повні хрящові кільця трахеї (n = 4), дефект міжшлуночкової перегородки (n = 1), подвійне судинне кільце й тотальний аномальний дренаж легеневих вен (n = 1). Ізольована петля легеневої артерії була коригована доступом через ліву торакотомію без штучного кровообігу. Судинний анастомоз формували за методикою «риб’ячого рота» для запобігання післяопераційному стенозуванню. У випадках асоційованого стенозу трахеї та септального дефекту серця корекцію виконували через стернотомію в умовах штучного кровообігу. Корекцію стенозу трахеї проводили шляхом резекції трахеї або ковзної трахеопластики. У пацієнта з подвійним судинним кільцем та аномальним дренажем легеневих вен корекцію проводили стадійно: процедура Рашкінда, потім роз’єднання подвійної дуги аорти і реімплантація легеневої артерії. Частота виживання в першій групі — 100 %, тоді як у другій групі троє пацієнтів померли, у тому числі пацієнт із подвійним судинним кільцем. Загальна летальність становила 37,5 %. Стеноз судинного анастомозу в одному випадку був коригований балонною дилатацією.

Висновки. Ізольована петля легеневої артерії може бути коригована доступом через ліву торакотомію без штучного кровообігу, тоді як у разі асоційованих вад корекцію слід виконувати через стернотомію в умовах штучного кровообігу. Судинний анастомоз за методикою «риб’ячого рота» ефективний у запобіганні стенозуванню. Балонна дилатація стенозованого анастомозу легеневої артерії дає змогу відновити кровообіг лівої легені. Асоційовані вади серця і трахеї істотно підвищують летальність у пацієнтів з петлею легеневої артерії. У разі асоційованих вад серця доцільна симультанна корекція внутрішньосерцевої гемодинаміки та декомпресія респіраторного тракту.

 


Ключові слова


судинне кільце; петля легеневої артерії; компресія трахеї; стеноз трахеї; подвійне судинне кільце

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Patent 56491, Ukraine, IPC A61B17/00 Method of formation of vascular anastomosis D. U. Krivchenya, V. V. Lazorishinets, E. O. Rudenko, Ya. P. Truba, V. G. Karpenko, R. V. Zhezhera; owner Bogomolets National Medical University, Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery; N 201011621; application 30.09.2010; publication 10.01.2011, Bulletin 1 (Ukrainian).

Backer CL, Holinger LD. A history of pediatric tracheal surgery. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2010;1 (3):344-363.

Backer CL, Mavroudis C, Dunham ME, Holinger LD. Repair of congenital tracheal stenosis with a free tracheal autograft. J Thorac Cardiovasc Surg. 1998;115 (4):869-874.

Backer CL, Mavroudis C, Dunham ME, Holinger LD. Pulmonary artery sling: results with median sternotomy, cardiopulmonary bypass, and reimplantation. Ann Thorac Surg. 1999;67 (6):1738-1744.

Backer CL, Mavroudis C, Rigsby CK, Holinger LD. Trends in vascular ring surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;129 (6):1339-1347.

Chen SJ, Lee WJ, Lin MT et al. Left pulmonary artery sling complex: computed tomography and hypothesis of embryogenesis. Ann Thorac Surg. 2007;84 (5):1645-1650.

Deviri E, Levy MJ. Vascular Rings. Newborn Surgery / Ed by P Puri. 2nd ed. Arnold, 2003:267-276.

Dohlemann C, Mantel K, Vogl TJ et al. Pulmonary sling: morphological findings. Pre- and postoperative course. Eur J Pediatr. 1995;154 (1):2-14.

Fiore AC, Brown JW, Weber TR, Turrentine MW. Surgical treatment of pulmonary artery sling and tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. 2005;79 (1):38-46.

Gikonyo BM, Jue KL, Edwards JE. Pulmonary vascular sling: report of seven cases and review of the literature. Pediatr Cardiol. 1989;10 (2):81-89.

Glaevecke H, Doehle H. Uber cine seltene angeborene Anomalie der Pulmonalarterie. Munch Med Wochenschr. 1897. 44:950-953.

Grillo HC. Slide tracheoplasty for long-segment congenital tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. 1994;58 (3):613-621.

Hickey MJ, Wood AE. Pulmonary artery sling with tracheal stenosis: one stage repair. Ann Thorac Surg. 1987;44 (4):416-417.

Hraska V, Photiadis J, Haun C et al. Pulmonary artery sling with tracheal stenosis. Multimed Man Cardiothorac Surg. 2009;123. mmcts.2008.003343. doi: 10.1510/mmcts.2008.003343.

Idriss FS, DeLeon SY, Ilbawi MN et al. Tracheoplasty with pericardial patch for extensive tracheal stenosis in infants and children. J Thorac Cardiovasc Surg. 1984;88 (4):527-536.

Jacobs JP, Elliott MJ, Haw MP et al. Pediatric tracheal homograft reconstruction: a novel approach to complex tracheal stenoses in children. J Thorac Cardiovasc Surg. 1996;112 (6):1549-1560.

Konstantinov IE, d’Udekem Y, Saxena P. Interposition Pericardial Flap After Slide Tracheoplasty in Pulmonary Artery Sling Complex. Ann Thorac Surg. 2010;89 (1):289-291.

Kwak JG, Kim WH, Min J et al. Is tracheoplasty necessary for all patients with pulmonary artery sling and tracheal stenosis?. Pediatr Cardiol. 2013;34 (3):498-503.

Le Bret E, Fauroux B, Sigal-Cinqualbre A et al. Improved lung perfusion with surgical correction of pulmonary artery sling. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007;133 (3):815-816.

Oshima Y, Yamaguchi M, Yoshimura N et al. Management of pulmonary artery sling associated with tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. 2008;86 (4):1334-1338.

Phelan PD, Venables AW. Management of pulmonary artery sling (anomalous left pulmonary artery arising from right pulmonary artery): a conservative approach. Thorax. 1978;33 (1):67-71.

Potts WJ, Holinger PH, Rosenblum AH. Anomalous left pulmonary artery causing obstruction to right main bronchus: report of a case. J Am Med Assoc. 1954;155 (16):1409-1411.

Tsang V, Murday A, Gillbe C, Goldstraw P. Slide tracheoplasty for congenital funnel-shaped tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. 1989;48 (5):632-635.

Van Son JA, Hambsch J, Haas GS et al. Pulmonary artery sling: reimplantation versus antetracheal translocation. Ann Thorac Surg. 1999;68 (3):989-994.

Weber A, Donner B, Perez MH et al. Complicated postoperative Course after pulmonary artery sling Repair and slide tracheoplasty. Front Pediatr. 2017;5:67.

Xie J, Juan YH, Wang Q et al. Evaluation of left pulmonary artery sling, associated cardiovascular anomalies, and surgical outcomes using cardiovascular computed tomography angiography. Sci Rep. 2017;7:40042.

Yamaguchi M, Oshima Y, Hosokawa Y et al. Concomitant repair of congenital tracheal stenosis and complex cardiac anomaly in small children. J Thorac Cardiovasc Surg. 1990;100 (2):181-187.

Yong MS, d’Udekem Y, Brizard CP et al. Surgical management of pulmonary artery sling in children. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013;145 (4):1033-1039. doi:10.1016/j.jtcvs.2012.05.017 (2013).

Zhong YM, Jaffe RB, Zhu M et al. CT assessment of tracheobronchial anomaly in left pulmonary artery sling. Pediatr Radiol. 2010;40 (11):1755-1762.
© Серце і судини, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019