DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018-4-68

Вплив дистанційного ішемічного прекондиціонування на динаміку вмісту тропоніну І у пацієнтів з тяжкими формами гострого коронарного синдрому під час стентування вінцевих артерій

S. F. Veremchuk, D. А.  Dzyuba, О. A.  Loskutov

Анотація


Мета роботи — вивчити динаміку рівня тропоніну І при проведенні дистанційного прекондиціонування у пацієнтів з тяжкими формами клінічного перебігу гострого коронарного синдрому під час перкутанної коронарної реканалізації інфаркт‑залежної артерії.

Матеріали і методи. В дослідження було залучено 58 пaцієнтів з тяжкими формами клінічного перебігу гострого коронарного синдрому, яким було проведено стентування інфаркт‑пов’язаної коронарної артерії. Вік пацієнтів становив від 65,7 до 75,0 років (середній вік — (68,2 ± 4,3) року). Серед них було 42 чоловіки та 16 жінок. Середня тривалість ангінозного статусу до реканалізації — (138,1 ± 11,52) хв. Пацієнтів розділили на дві групи. В основній групі (n = 30) використано методику дистанційного прекондиціонування, у контрольній (n = 28) — медикаментозне та інтервенційне лікування за протоколами, прийнятими у ДУ «Інститут серця МОЗ України» та клінічній лікарні «Феофанія». Групи були гoмoгeнні та пoрівнянні cтaтиcтичнo.

Результати та обговорення. Середнє значення вмісту тропоніну I в основній групі було на (31,2 ± 2,4) % менше, ніж у контрольній групі. Післяопераційний рівень тропоніну I у пацієнтів контрольної групи з кардіогенним шоком був зміщений у бік більших значень, а в основній групі — у бік менших: осіб з рівнем тропоніну І від 0,44 до 1,0 нг/мл в основній групі було на 71,43 % більше, а пацієнтів з цим показником понад 4 нг/мл — на 66,7 % менше, ніж у контрольній групі.

Висновки. Післяопераційний рівень тропоніну I у пацієнтів з кардіогенним шоком у контрольній групі був зміщений у бік більших значень, а в основній групі — у бік менших: в основній групі не було випадків збільшення вмісту тропоніну I понад 4 нг/мл (у контрольній групі таких випадків було 20 %), у контрольній групі були відсутні хворі з рівнем тропоніну I менше ніж 2 нг/мл (в основній групі таких хворих було 12,5 %). Виявлено статистично значущу різницю між групами за вмістом тропоніну I 2 — 3 нг/мл (56,25 % випадків в основній групі та 6,7 % — у контрольній групі).

 


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; гострий коронарний синдром; гострий інфаркт міокарда; нестабільна стенокардія; кардіогенний шок

Повний текст:

PDF

Посилання


Abete P, Testa G, Cacciatore F et al. Ischemic preconditioning in the younger and aged heart. Aging Dis. 2011;2(2):138-148. doi: 10.1016/j.arr.2009.07.001.

Gao JT, Luo J, Liu F et al. Short-and long-term effects of ischemic postconditioning in STEMI patients: a meta-analysis. Lipids Health Dis. 2015;14. е147. doi: 10.1186/s12944-015-0151-x.

Kalogeris T, Baines CP, Krenz M et al. Ischemia/Reperfusion. Compr Physiol. 2016;7(1):113-170. doi: 10.1002/cphy.c160006.

McLeod Sh.L., Iansavichene A, Cheskes Sh. Remote ischemic perconditioning to reduce reperfusion injury during acute ST-segment–elevation myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2017;6, N 5. e005522. doi: 10.1161/JAHA.117.005522.

Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium. Circulation. 1986;74(5):1124-1136.

Patel VG, Michael TT, Mogabgab O et al. Clinical, angiographic, and procedural predictors of periprocedural complications during chronic total occlusion percutaneous coronary intervention. J Invasive Cardiol. 2014;26(3):100-105.

Przyklenk K, Bauer B, Ovize M et al. Regional ischemic «preconditioning» protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion. Circulation. 1993;87(3):893-899.

Roffi M, Patrono C, Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016;37(3):267-315. doi: 10.1093/eurheartj/ehv320.

Van de Werf F, Bax J, Betriu A et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008;29(23):2909-2945.

World Medical Associations [Eлeктрoнний рecурc] — 2013. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020