Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6-місячного спостереження

Автор(и)

  • Yu. A. Borkhalenko Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ, Ukraine
  • O. J. Zharinov Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine
  • K. O. Mikhaliev ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київ, Ukraine
  • O. A. Yepanchintseva Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ, Ukraine
  • B. M. Todurov Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2018-3-66

Ключові слова:

стабільна ішемічна хвороба серця, аортокоронарне шунтування, перкутанне коронарне втручання, якість життя

Анотація

Мета роботи — порівняти зміни показників асоційованої зі станом здоров’я якості життя (ЯЖ) пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЛШ) через 6 міс після реваскуляризаційних втручань; визначити чинники, від яких можуть залежати зміни ЯЖ.

Матеріали і методи. В одноцентровому проспективному дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко­інструментальному і лабораторному обстеженні 115 пацієнтів (91 (79,1 %) чоловік та 24 (20,9 %) жінки віком від 32 до 92 років (середній вік — (63 ± 10) років)) зі стабільною ІХС і збереженою систолічною функцією ЛШ (фракція викиду ЛШ ≥ 45 %), послідовно відібраних для аортокоронарного шунтування (АКШ) (n = 71) або стентування (n = 44) коронарних артерій. ЯЖ оцінювали за допомогою опитувальників SF­36, MLHFQ, SAQ до і через 6 міс після реваскуляризаційних втручань. Проаналізували зміни дистанції 6­хвилинної ходьби, допплерехокардіографічних показників діастолічної функції серця та рівня мозкового натрійуретичного пептиду (МНУП).

Результати та обговорення. Через 6 міс спостереження показники ЯЖ за MLHFQ, SF­36 і SAQ значуще поліпшилися порівняно з вихідними даними (р < 0,001). В обох групах спостерігали зменшення функціонального класу стенокардії за Канадською класифікацією (р < 0,001). Значущих відмінностей за виявами стабільної стенокардії напруження між групами через 6 міс не було (р = 0,237). Поліпшення ЯЖ асоціювалося зі зменшенням рівня МНУП зі 108,8 (50,1 — 185,4) до 32,3 (12,6 — 57,8) пг/мл у групі перкутанних коронарних втручань (р = 0,002) та з 115,4 (62,0 — 150,6) до 52,4 (20,4 — 95,9) пг/мл у групі АКШ (р < 0,001). Дистанція 6­хвилинної ходьби у групі перкутанних коронарних втручань збільшилася з 223 (148 — 328) до 550 (400 — 600) м; у групі АКШ — з 260 (195 — 300) до 550 (415 — 600) м.

Висновки. У пацієнтів зі стабільною ІХС і збереженою систолічною функцією ЛШ після хірургічної або ендоваскулярної реваскуляризації міокарда спостерігали значуще поліпшення показників асоційованої зі станом здоров’я ЯЖ за MLHFQ, SF­36 і SAQ порівняно з вихідними даними. Сприятливу динаміку ЯЖ можна пояснити зменшенням симптомів стенокардії напруження, деяким поліпшенням допплерехокардіографічних показників діастолічної функції ЛШ та функціонального стану пацієнтів, зниженням рівня МНУП.

 

Біографії авторів

Yu. A. Borkhalenko, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Борхаленко Юлія Анатоліївна, лікар-кардіолог вищої категорії, наук. співр. відділу діагностики патології серця та магістральних судин

O. J. Zharinov, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

О. Й. Жарінов

K. O. Mikhaliev, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київ

К. О. Міхалєв

O. A. Yepanchintseva, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

О. А. Єпанчінцева

B. M. Todurov, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Б. М. Тодуров

Посилання

Borkhalenko Yu.A., Zharinov ОJ, Mikhaliev KO, Yepanchintseva ОА, Khokhlov АV, Тоdurov BМ. Clinical features and choice of the revascularization method in patients with stable coronary heart disease and preserved left ventricular ejection fraction. Cardiac surgery and Interventional Cardiology (Ukrainian). 2017;2:13-23.

Kovalenko VM, Lutay MI, Sirenko Yu.M. Cardiovascular diseases. Classification, standards of diagnosis and treatment: Methodical recommendations of the Association of Cardiologists of Ukraine (Ukrainian). 2010.

Lutay MI, Lysenko AF Medicinal treatment of stable angina pectoris. Methodical recommendations of the Working Group on Atherosclerosis and Chronic Forms of the Association of Cardiologists of Ukraine (Ukrainian). 2013.

Abbate A, Biondi-Zoccai GG, Agostoni P et al. Recurrent angina after coronary revascularization: a clinical challenge. Eur Heart J. 2007;28(9):1057-1065. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl562

Abdallah MS et al. Quality of life after surgery or DES in patients with 3-vessel or left main disease. J Am Coll Cardiol. 2017; Vol. 69(16):2039-2050. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.031

Alexander J.H, Smith PK. Coronary-artery bypass grafting. N Engl J Med. 2016;374:1954-1964. https://doi.org/10.1056/nejmra1406944

ATS Statement: Guidelines for the six- minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:111-117. https://doi.org/10.1164/ajrccm.166.1.at1102

Baron SJ, Chinnakondepalli K, Magnuson EA et al., on behalf of the EXCEL Investigators. quality of life after everolimus-eluting stents or bypass surgery for treatment of left main disease. J Am Coll Cardiol. 2017;70:3113-3122. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.10.036

Chaitman BR, Rosen AD, Williams DO. Myocardial infarction and cardiac mortality in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Randomized Trial. Circulation. 2009;120:2529-2540. https://doi.org/10.1161/circulationaha.109.913111.

Cohen DJ, van Hout B, Serruys PW et al. Quality of life after PCI with drug-eluting stents or coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med. 2011;364(11):1016-1026. https://doi.org/10.1056/nejmoa1001508

Domburg RT, Daemen J, Pedersen SS et al. Short- and long- term health related quality-of-life and anginal status after randomisation to coronary stenting versus bypass surgery for the treatment of multivessel disease: results of the Arterial Revascularisation Therapy Study (ARTS). EuroIntervention. 2008;3(4):506-511. https://doi.org/10.4244/89

Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA et al. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl J Med. 2012;367:2375-2384. https://doi.org/10.1056/nejmoa1211585

Fatima K, Yousuf-Ul-Islam M, Ansari M et al. Comparison of the postprocedural quality of life between coronary artery bypass graft surgery and percutaneous coronary intervention: A systematic review. Cardiol Res Pract. 2016;1-7. https://doi.org/10.1155/2016/7842514.

Flather M, Rhee JW, Boothroyd DB et al. The effect of age on outcomes of coronary artery bypass surgery compared with balloon angioplasty or bare-metal stent implantation among patients with multivessel coronary disease. A collaborative analysis of individual patient data from 10 randomized trials. J Am Coll Cardiol. 2012;60:2150-2157. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.08.982.

Galderisi M. Diastolic dysfunction and diastolic heart failure: diagnostic, prognostic and therapeutic aspects. Cardiovascular Ultrasound. 2005;Vol 3 (9) — P. 1-14. https://doi.org/10.1186/1476-7120-3-9.

Hak T, Willems D, van der Wal G et al. A qualitative validation of the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Qual Life Res. 2004;13:417-426. https://doi.org/10.1023/b:qure.0000018487.35591.6e.

Hasdai D, Lerman A,. Grill DE et al. Medical therapy after successful percutaneous coronary revascularization. Ann Intern Med. 1999;130:108. https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-2-199901190-00004

Hlatky MA, Boothroyd DB, Bravata DM et al. Coronaryartery bypass surgery compared with percutaneous coronary interventions for multivessel disease: a collaborative analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet. 2009;373 (9670):1190-1197. https://doi.org/10.1016/s0140-6736 (09)60552-3

Melberg T, Nordrehaug JE, Nilsen DW. A comparison of the health status after percutaneous coronary intervention at a hospital with and without on-site cardiac surgical backup: a randomized trial in nonemergent patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010;17. 235e243. https://doi.org/10.1097/hjr.0b013e3283378880

Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34:2949-3003. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht296

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An update from the American society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;N 4:277-314. https://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011

Palmerini T, Serruys P, Kappetein AP et al. Clinical outcomes with percutaneous coronary revascularization vs coronary artery bypass grafting surgery in patients with unprotected left main coronary artery disease: A meta-analysis of 6 randomized trials and 4,686 patients. Am Heart J. 2017;190:54-63. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2017.05.005

Redfors B, Chen S, Crowley A et al. B-type natriuretic peptide assessment in patients undergoing revascularization for left main coronary artery disease: Analysis from the EXCEL Trial. Circulation. 2018;17. https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.033631

Rumsfeld JS, Magid DJ, Plomondon ME et al. Health-related quality of life after percutaneous coronary intervention versus coronary bypass surgery in high-risk patients with medically refractory ischemia. J Am Coll Cardiol. 2003;41(10):1732-1738. https://doi.org/10.1016/s0735-1097 (03)00330-9

Sharma R, Anker SD. The 6-minute walk: a new measure of exercise capacity in patients with chronic heart failure. Eur Heart J. 2002;23:886-891. https://doi.org/10.1053/euhj.2000.2451

Soares PR, Hueb WA, Lemos PA et al. Coronary revascularization (surgical or percutaneous) decreases mortality after the first year in diabetic subjects but not in nondiabetic subjects with multivessel disease: an analysis from the Medicine, Angioplasty, or Surgery Study (MASS II). Circulation. 2006;114:420-424. https://doi.org/10.1161/circulationaha.105.000679

SoS Investigators. Coronary artery bypass surgery versus percutaneous coronary intervention with stent implantation in patients with multivessel coronary artery disease (the Stent or Surgery trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2002;360(9338):965-970. https://doi.org/10.1016/s0140-6736 (02)11078-6.

Spertus JA, Winder JA, Dewhurst TA et al. Development and evaluation of the Seattle Angina Questionnaire: a new functional status measure for coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 1995;25(2):333-41. https://doi.org/10.1016/0735-1097 (94)00397-9.

Venturini E, Leoni A, Marabotti C et al. BNP after cardiac surgery in patients with normal ventricular function. Clin Invest Med. 2007;Vol 30:47. https://doi.org/10.25011/cim.v30i3.1755.

Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36): Conceptual framework and item selection. Medical Care. 1992;30:473-483. https://doi.org/10.1097/00005650-199206000-00002

Widimsky P, Wijns W, Fajadet J et al. Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe: description of the current situation in 30 countries. Eur Heart J. 2009;31(8):943-957. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp492

Windecker S, Kolh P, Alfonso F et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2014;35:2541-2619. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu278

Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;128. Р. e240–e327 https://doi.org/10.1161/cir.0b013e31828478ac

Zhang Z, Mahoney E.M, Stables RH et al. Disease-specific health status after stent-assisted percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass surgery: one-year results from the Stent or Surgery trial. Circulation. 2003;108(14):1694-1700. https://doi.org/10.1161/01.cir.0000087600.83707.fd

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження