Гетерогенність пацієнтів з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка за клінічним профілем та структурно-функціональним станом серця і артерій залежно від наявності діагностичних критеріїв Європейськ

Автор(и)

 • K. M. Amosova Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • O. V. Vasylenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • Yu. V. Rudenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • A. B. Bezrodniy Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • G. V. Mostbauer Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • K. P. Lazarieva Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • I. V. Prudkiy Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • E. V. Andreiev Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • P. O. Lazariev Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
 • Yu. O. Sychenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Ukraine
 • I. I. Gorda Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Ukraine
 • A. V. Sablin Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Ukraine
 • N. V. Melnichenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Ukraine
 • A. V. Soloshchenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2018-3-41

Ключові слова:

серцева недостатність, фракція викиду лівого шлуночка, серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, діастолічна дисфункція лівого шлуночка, тиск наповнення лівого шлуночка

Анотація

Мета роботи — визначити частоту наявності критеріїв серцевої недостатності (СН) зі збереженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ), встановлених Європейським товариством кардіологів (ЄТК) 2016 р., у симптоматичних пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) у клінічній практиці та оцінити та їх зв’язок з клінічним профілем і структурно­функціональним станом серця та артерій.

Матеріали і методи. До дослідження залучили 103 хворих віком від 43 до 85 років із симптомами та ознаками СН, АГ та ФВ ЛШ ³ 50 %, які мали ознаки діастолічної дисфункції за даними допплерехокардіографії (допплер­ЕхоКГ). Досліджували рівень N­термінального фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT­proBNP) імуноферментним методом. Швидкість поширення пульсової хвилі (каротидно­феморальну) (ШППХкф) визначали за допомогою апланаційної тонометрії. Вимірювали товщину задньої стінки ЛШ і міжшлуночкової перегородки, кінцеводіастолічний і кінцевосистолічний індекс ЛШ, індекс маси міокарда ЛШ, індекс об’єму лівого передсердя і ФВ ЛШ за допомогою ЕхоКГ, максимальну швидкість раннього (Е) та пізнього (А) діастолічного наповнення ЛШ, співвідношення швидкостей Е/А, швидкість діастолічного руху септальної та латеральної ділянок фіброзного кільця мітрального клапана, середнє значення е¢, відношення Е/е¢, швидкість трикуспідальної регургітації, час сповільнення раннього діастолічного наповнення та ізоволюмічного розслаблення ЛШ, систолічний тиск у легеневій артерії. Хворим з показником Е/е¢ 9 — 13 у стані спокою проводили діастолічний стрес­тест.

Результати та обговорення. В 11 (10,6 %) пацієнтів СН зі збереженою ФВ ЛШ за алгоритмом ЄТК була відсутня (група 1), у 28 (30,4 %) хворих були наявні структурні критерії та відсутні функціональні (група 2), у 64 (69,5 %) осіб були три критерії СН за алгоритмом ЄТК (група 3). Підвищений тиск наповнення ЛШ установлено у 35 (54,6 %) пацієнтів групи 3 без фібриляції передсердь (ФП) та у 7 (26,9 %) — групи 2, нормальний — у всіх пацієнтів групи 1 і 7 (26,9 %) — групи 2, не визначено — у 4 (36,3 %) осіб групи 1 та 12 (46,1 %) — групи 2 (усі р < 0,01). ФП була наявна у 29 (45,3 %) пацієнтів групи 3 та у 2 (7,1 %) — групи 2 (р < 0,01). Збільшення систолічного тиску в легеневій артерії відзначено у 52 (81,2 %) хворих групи 3 та 4 (14,2 %) — групи 2 (р < 0,01). Дилатація правого шлуночка була найбільшою в групі 3 порівняно з групами 2 та 1 (р < 0,01 та р < 0,05). ШППХкф у групах 1 та 2 була порівнянною, у групі 3 — більшою, ніж у групах 1 та 2 (усі р < 0,01). Значення Е/е¢ при фізичному навантаженні становило понад 13 у 78,5 % пацієнтів групи 2 та 18,2 % групи 1 (р < 0,01). У групах 2 та 3 відзначено збільшення рівня NT­proBNP — відповідно (438,4 ± 97,2) і (1057,3 ± 157,0) пг/мл, тоді як у групі 1 цей показник становив (199,7 ± 17,2) пг/мл (усі р < 0,01).

Висновки. У 70 % пацієнтів з АГ і клінічними ознаками СН визначено як структурні, так і функціональні критерії СН зі збереженою ФВ ЛШ за рекомендаціями ЄТК (2016), що асоціюється із підвищенням тиску наповнення ЛШ, ФП — у 45 %, легеневою гіпертензією — у 52 (81,2 %), з дилатацією правого шлуночка — у 81,0 % і зростанням на 27 % ШППХкф на відміну від порівнянних за віком і статтю пацієнтів з АГ без СН. Пацієнти з АГ з наявністю лише двох структурних критеріїв СН зі збереженою ФВ ЛШ та відсутністю функціональних (30 % випадків), відрізняються від пацієнтів з АГ без СН вищим рівнем NT­proBNP, зростанням Е/е¢ при фізичному навантаженні (85 % випадків) при порівнянній тяжкості клінічних ознак СН.

Біографії авторів

K. M. Amosova, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Амосова Катерина Миколаївна, чл.-кор. НАМН України,
д. мед. н., проф., ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, проф. кафедри
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (44) 255-14-46

O. V. Vasylenko, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

О. В. Василенко

Yu. V. Rudenko, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Ю. В. Руденко

A. B. Bezrodniy, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

А. Б. Безродний

G. V. Mostbauer, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Г. В. Мостбауер

K. P. Lazarieva, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

К. П. Лазарєва

I. V. Prudkiy, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

І. В. Прудкий

E. V. Andreiev, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Є. В. Андрєєв

P. O. Lazariev, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

П. О. Лазарєв

Yu. O. Sychenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Ю. О. Сиченко

I. I. Gorda, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

І. І. Горда

A. V. Sablin, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

А. В. Саблін

N. V. Melnichenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Н. В. Мельніченко

A. V. Soloshchenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

А. В. Солощенко

Посилання

Andersen OS, Smiseth OA, Dokainish H et al. Estimating left ventricular filling pressure by echocardiography. J Am Coll Cardiol. 2017;69 (15):1937-1948.

Balaney B, Medvedofsky D, Mediratta A et al. Invasive validation of the echocardiographic assessment of left ventricular filling pressures using the 2016 Diastolic Guidelines: Head-to-Head Comparison with the 2009 Guidelines. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(1):79-88. doi: 10.1016/j.echo.2017.09.002.

Borlaug BA, Jaber WA, Ommen SR.. et al. Diastolic relaxationand compliance reserve during dynamic exercise in heart failure with preserved ejection fraction. Heart. 2011;97 (12):964-969. doi: 10.1136/hrt.2010.212787

Borlaug BA, Nishimura RA, Sorajja P et al. Exercise hemodynamics enhance diagnosis of early heart failure with preserved ejection fraction. Circ Heart Fail. 2010;3:588-595.

Burgess MI, Jenkins C, Sharman JE, Marwick TH. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of left ventricular filling pressure with exercise. J Am Coll Cardiol. 2006;47:1891-1900.

Cikes M, Claggett B, Shah AM et al. Atrial fibrillation in heart failure with preserved ejection fraction: The TOPCAT Trial. JACC Heart Fail. 2018;6(8):689-697. doi: 10.1016/j.jchf.2018.05.005.

Donal E, Lund LH, Oger E et al. Value of exercise echocardiography in heart failure with preserved ejection fraction: a substudy from the KaRen study. Eur Heart J. Cardiovasc Imaging. 2016;17:106-113.

Eaton CB, Pettinger M, Rossouw J et al. Risk factors for incident hospitalized heart failure with preserved versus reduced ejection fraction in a multiracial cohort of postmenopausal women. Circ Heart Fail — 2016. N 9:1-9.

Guazzi M. Pulmonary hypertension in heart failure preserved ejection fraction: prevalence, pathophysiology, and clinical perspectives. Circ Heart Fail. 2014;7:367-377.

Huis Veld AE, de Man FS, van Rossum AC, Handoko ML. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the value of invasive stress testing. Neth Heart J. 2016;24(4):244-251. doi: 10.1007/s12471-016-0811-0

Hummel SL, Seymour EM, Brook RD et al. Low-sodium DASH diet improves diastolic function and ventricular-arterial coupling in hypertensive heart failure with preserved ejection fraction. Circ Heart Fail. 2013;6(6):1165-1171. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000481

Kawaguchi M, Hay I, Fetics B, Kass DA. Combined ventricular systolic and arterial stiffening inpatients with heart failure and preserved ejection fraction: implications for systolic and diastolicreserve limitations. Circulation. 2003;107(5):714-720.

Kitzman DW, Higginbotham MB, Cobb FR et al. Exercise intolerance in patients with heart failure and preserved left ventricular systolic function: failure of the Frank Starling mechanism. J Am Coll Cardiol. 1991;17:1065-1072.

Lancellotti P, Galderisi M, Edvardsen T et al. Echo-Doppler estimation of left ventricular filling pressure: results of the multicentre EACVI Euro-Filling study. Eur Heart J. Cardiovascular Imaging. 2017;18(9):961-968. http://doi.org/10.1093/ehjci/jex067

Lam CS, Roger VL, Rodeheffer RJ et al. Pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction: a community-based study. J Am Coll Cardiol. 2009;53:1119-1126.

Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J. 2006;27 (21):2588-2605.

Lindenfeld J, Albert NM, Boehmer JP et al. HFSA 2010 Comprehensive Heart Failure Practice Guideline. J Card Fail. 2010;16(6). P. e1-194. doi: 10.1016/j.cardfail.2010.04.004.

Modin D, Andersen DM, Biering-Sørensen T. Echo and heart failure: when do people need an echo, and when do they need natriuretic peptides?. Echo Res Pract. 2018;5(2). P. R65-R79. doi: 10.1530/ERP-18-0004. Epub 2018 Apr 24.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J. Cardiovasc Imaging. 2016;17 (12):1321-1360. Epub 2017 Oct 27.

Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(2):107-133. doi: 10.1016/j.echo.2008.11.023.

Obokata M, Kane GC, Yogesh NV et al. The role of diastolic stress testing in the evaluation for HFpEF: A simultaneous invasive-echocardiographic study. Circulation. 2017;135(9):825-838. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024822

Oh JK, Park SJ, Nagueh SF. Established and novel clinical applications of diastolic function assessment by echocardiography. Circ Cardiovasc Imaging. 2011;4(4):444-455. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.110

Ommen SR, Nishimura RA, Appleton CP et al. Clinical utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in the estimation of left ventricular filling pressures. A comparative simultaneous Doppler-catheterization study. Circulation. 2000;102:1788-1794.

Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007;28 (20):2539-2350.

Penicka M, Vanderheyden M, Bartunek J. Diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction: role of clinical Doppler echocardiography. Heart. 2014;100:68-76.

Penicka M, Bartunek J, Trakalova H et al. Heart failure with preserved ejection fraction in outpatients with unexplained dyspnea: a pressure-volume loop analysis. J Am Coll Cardiol. 2010;55 (16):1701-1710. doi: 10.1016/j.jacc.2009.11.076.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37 (27):2129-2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.

Redfield MM, Chen HH. Effect of phosphodiesterase-5 inhibition on exercise capacity and clinicalstatus in heart failure with preserved ejection fraction: A randomized clinical trial. JAMA. 2013;309 (12):1268-1277. 10.1001/jama.2013.2024

Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC. Jr. et al. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: appreciating the scope of the heart failure epidemic. JAMA. 2003;289(2):194-202.

Shah AM, Shah SJ, Anand IS et al., TOPCAT Investigators. Cardiac structure and function in heart failure with preserved ejection fraction: baseline findings from the echocardiographic study of the Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist trial. Circ Heart Fail. 2014;7(1):104-115. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000887.

Shah AM, Pfeffer MA. Heart failure with preserved ejection fraction: a forest of a variety of trees. Eur Heart J. 2014;35(48):3410-3412. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu212.

Tam MC, Lee R, Cascino TM et al. Current perspectives on systemic hypertension in heart failure with preserved ejection fraction. Curr Hypertens Rep. 2017;19(2):12. doi: 10.1007/s11906-017-0709-2.

Van Heerebeek L, Paulus WJ. Understanding heart failure with preserved ejection fraction: where are we today?. Neth Heart J. 2016;24(4):227-236. doi: 10.1007/s12471-016-0810-1.

Westermann D, Kasner M, Steendijk P et al. Role of left ventricular stiffness in heart failure with normal ejection fraction. Circulation. 2008;117 (16):2051-2060. 10.1161/circulationaha.107.716886

Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;62 (16). P. e147-239. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019.

Zile MR, Baicu CF, Gaasch WH. Diastolic heart failure — abnormalities in active relaxation and passive stiffness of the left ventricle. N Engl J Med. 2004;350 (19):1953-1959.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження