Предиктори ниркової дисфункції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

Автор(и)

  • L. G. Voronkov ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine
  • G. E. Dudnik ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine
  • A. V. Liashenko ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine
  • T. I. Gavrilenko ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine
  • L. S. Mkhitaryan ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine
  • G. V. Ponomareva ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/HV2018-3-36

Ключові слова:

серцева недостатність, серцева недостатність зі зниженною фракцією викидц лівого шлуночка, ниркова дисфункція, NT-proBNP, мікроальбумінурія

Анотація

Мета роботи — з’ясувати предиктори ниркової дисфункції (НД) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ).

Матеріали і методи. Обстежено 134 пацієнтів зі стабільною ХСН ІІ — ІV функціонального класу (ФК) за NYHA та ФВ ЛШ < 40 %. Медіана віку пацієнтів — 59,5 [54; 68] року. Всім пацієнтам проводили загальноклінічні обстеження. Розраховували швидкість клубочкової фільтрації. Визначали рівень інтерлейкіну­6, інсуліну, N­термінального фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT­proBNP), сечової кислоти, азоту сечовини в плазмі крові, мікроальбумінурії сечі. Ультразвукову діагностику вазодилатаційної функції ендотелію плечової артерії здійснювали за допомогою проби з реактивною гіперемією. Пацієнти отримували лікування згідно з чинними рекомендаціями Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності.

Результати та обговорення. НД виявлено у 39,5 % пацієнтів. Вищий ризик НД мають пацієнти старшого віку, жінки, пацієнти з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, анемією, ХСН ІІІ — ІV ФК за NYHA. Не виявлено статистичної значущості при розрахунку відношення шансів щодо наявності в анамнезі інфаркту міокарда, фібриляції передсердь, тютюнокуріння. Жоден з основних гемодинамічних та ехокардіографічних параметрів не був інформативним щодо наявності НД.

Висновки. Незалежними лабораторними предикторами НД у 39,5 % пацієнтів з ХСН та зниженою ФВ ЛЖ є рівні азоту сечовини, сечової кислоти та цитруліну в плазмі крові. Ризик НД зростає з віком, підвищенням ФК за NYHA, збільшенням тривалості ХСН, а також за наявності таких супутніх станів, як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, анемія. Наявність НД не спряжена з перенесеним інфарктом міокарда, наявністю фібриляції передсердь, показниками центральної гемодинаміки, структурно­функціонального стану ЛШ, рівнем мікроальбумінурії сечі, відношенням альбумін/креатинін, вмістом глюкози, інсуліну, інтерлейкіну­6 та NT­proBNP у плазмі крові.

 

Біографії авторів

L. G. Voronkov, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Воронков Леонід Георгійович, д. мед. н., проф.,
керівник відділу серцевої недостатності

G. E. Dudnik, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Г. Є. Дудник

A. V. Liashenko, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

А. В. Ляшенко

T. I. Gavrilenko, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Т. І. Гавриленко

L. S. Mkhitaryan, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Л. С. Мхітарян

G. V. Ponomareva, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Г. В. Пономарьова

Посилання

Amosova KM. Pohirshennia funktsii nyrok pry hostrii dekompensovanii sertsevii nedostatnosti: zmina paradyhm. Sertse i sudyny [Heart and vessels] (Ukrainian). 2017;3:7-13.

Berezyn AE. Vuzhyvanye patsyentov s serdechnoi nedostatochnostiu so snyzhennoi fraktsyei vubrosa y yshemycheskoi bolezniu serdtsa pry prymenenyy ynvazyvnukh y konservatyvnukh stratehyi lechenyia: rezultatu metaanalyza (Russian). Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany. [Heart failure and comorbidities] (Ukrainian). 2017;3:32-41.

Voronkov LH. Anemyia u patsyenta s KhSN: kak otsenyvat y kak lechyt? Sertseva nedostatnist [Heart failure and comorbidities] (Ukrainian). 2015;2:5-13. http://health-ua.com/article/4977-anemiya-u-patcienta-s-hsn-kak-otcenivat-i-kak-lechit

Voronkov LH, Dudnyk H.Ye. Dysfunktsiia nyrok pry khronichnii sertsevii nedostatnosti.. Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany. [Heart failure and comorbidities] (Ukrainian). 2017;2:25-29. http://health-ua.com/article/30830-disfunktcya-nirok-pri-hronchnj-sertcevj-nedostatnost

Voronkov LH, Parashcheniuk LP. Kachestvo zhyzny pry serdechnoi nedostatochnosty: aktualnыe akspektы (Russian). Sertseva nedostatnist [Heart failure] (Ukrainian) 2010;2:12-16. http://health-ua.com/pics/pdf/CN_3_2010/18-25.pdf

Mkhitarian LS, Kuchmenko OB, Yevstratova IN. ta in. Tsytrulin yak marker funktsionalnoho stanu orhaniv za umov patolohichnykh staniv. Ukr. kardiol. zhurn. 2016;3:109-115 (Ukrainian).

Puzanova OH, Taran AY. Hyperurekemyia y kardyovaskuliarnyi kontynyum. Vnutrenniaia medytsyna. 2009;3:15. http://www.mif-ua.com/archive/article/10263 (Russian)

Rebrov BA. Porazhenye pochek pry sakharnom dyabete. Mezhdunarodnii endokrynolohycheskyi zhurnal. 2011;34. http://www.mif-ua.com/archive/article/16771 (Russian).

Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti. 2017;Za red. L. H. Voronkova ta in. Kyiv, 2017:35. http://strazhesko.org.ua/upload/ch_rekomendaciyi_dlya-sayta.pdf (Ukrainian).

Cirenko Yu.M. Novi mozhlyvosti vyznachennia mikroalbuminurii v klinichnii praktytsi. Arterrialna hipertenziia. 2010;3 (11):55-57. http://www.mif-ua.com/archive/article/13069 (Ukrainian).

Sirenko Yu.M., Radchenko HD, Hranich VM. Funktsiia nyrok u khvorykh z arterialnoiu hipertenziieiu: metody doslidzhennia ta stratehichni pidkhody do likuvannia. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2005;4:9-17 (Ukrainian).

Celermajer D, Sorensen E, Bull C, Robinson J et al.Endothelium-dependentdilatationinthesystemicarteriesofasymptomaticsubjectsrelatestocoronaryriskfactorsandtheirinteraction. J Am Coll Cardiol. 1994;24(6):1468-1474.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7930277

Damman K, Testani J. The kidney in heart failure: an update. Eur Heart J. 2015;36:1437-1444. doi: 10.1093/eurheartj/ehv010.

Damman K, Valente MA, Voors AA et al. Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. Eur Heart J. 2014;35:455-469. doi: 10.1016/j.amjcard.2014.09.055

Deursen VM, Urso R, Laroche C et al. Co-morbidities in patients with heart failure: an analysis of the European Heart Failure Pilot Survey. Eur J Heart Fail. 2014;16(1):103-111. doi: 10.1002/ejhf.30.

Gianluigi S, Lars HL. Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev. 2017;3(1):7-11. doi: 10.15420/cfr.2016:25:2

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO. Clinical Practice Disease Kidney inter. 2012:1-150. http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf

Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Clin Chim Acta. 2010;411:1412-1420. doi: 10.1016/j.cca.2010.06.019.

Medcalf E, Newman D, Gorman E et al. Rapid, Robust method for measuring low concentration of albumin in urine. Clin Chem. 1999;3:446-449 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2311211.

Sauntine Y, Johonson R. Uric acid: the oxidant — antioxidant paradox. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2008;N 28:608-619. doi: 10.1080/15257770802138558.

Schrier RW. Blood urea nitrogen and serum creatinine: not married in heart failure. Circ Heart Fail. 2008;N 1:2-5. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.770834

WallH. H., Deursen VM, Meer P et al. Comorbidities in heart failure. Handb Exp Pharmacol. 2017;243:35-66. doi: 10.1007/164_2017_27.

Zamor E, Lupon.J., Vila J. Estimated glomerular filtration rate and prognosis in heart failure: value of the Modification of Diet in Renal Disease Study-4, chronic kidney disease epidemiology collaboration, and cockroft-gault formulas. J Am Coll Cardio. 2012;59:1709-1715. doi:10.1016/j.jacc.2011.11.066.

Zima T. Laboratorna diagnostika. Prague: Galen, 2002:1140. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження