Редакційний штат

Головний редактор: Катерина Миколаївна Амосова, член-кореспондент Національної медичної академії наук України, доктор медичних наук, професор, відомий учений-кардіолог, голова Київського міського товариства терапевтів, віце-президент Української асоціації кардіологів, член Європейської асоціації кардіологів (ESC).

-

Шеф-редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

-


Редакційна колегія


Волосовець О. П. (Київ)
Воронков Л. Г. (Київ)
Гук І. І. (Австрія)
Зербіно Д. Д. (Львів)
Зозуля Ю. П. (Київ)
Жарінов О. Й. (Київ)
Калвіньш І. (Латвія)
Кобза І. І. (Львів)
Коваленко В. М. (Київ)
Коваль О. А. (Дніпро)
Коркушко О. В. (Київ)
Костилєв М. В. (Київ)
Кузнєцова С. М. (Київ)
Лизогуб В. Г. (Київ)
Лутай М. І. (Київ)
Мамчич В. І. (Київ)
Ніконенко О. С. (Запоріжжя)
Пархоменко О. М. (Київ)
Поліщук М. Є. (Київ)
Руденко А. В. (Київ)
Соколов М. Ю. (Київ)
Соколов Ю. М. (Київ)
Стаднюк Л. А. (Київ)
Фуркало С. М. (Київ)
Целуйко В. Й. (Харків)